Betere output door het niveau van de productieafdeling te verbeteren

Zo doen we dat

Scholing

Vertel ons jouw visie op de toekomst van je bedrijf. Deze vertalen wij naar een doelgerichte scholing op maat. Daarmee blijf je de concurrentie van morgen voor. Een betrouwbare productie is afhankelijk van de juiste materialen, maar zéker ook van de mensen die ermee werken. Ons scholingsaanbod verhoogt de kwalitatieve output, zorgt voor een duurzamere inzet van apparatuur en benodigdheden en draagt bij aan een hogere productiviteit.
.
Lasschool Elektrolas

Eigen lasschool

Lassen is ons vak. Daar leren we je graag álles over. Elektrolas heeft zijn eigen lasschool waar we het niveau van lastechniek binnen jouw bedrijf op peil houden of verbeteren. Onze NIL handvaardigheidsopleidingen onderscheiden zich door de perfecte aansluiting bij de werkelijke behoefte van productiebedrijven en hun medewerkers.

Onze Lasschool is professioneel ingericht en uitgerust met moderne apparatuur. Onze ervaren docenten geven les in kleine groepen van maximaal 9 personen. Daarnaast bieden we verdere vaktechnische verdieping. Uniek is bijvoorbeeld het lesgedeelte in een destructief onderzoekslaboratorium.
 

Handvaardigheidsopleidingen

Handvaardigheden gecombineerd met theoretische kennis leveren een goed kwalitatief basisniveau op voor de lasser. De opleiding is er in alle lasprocessen (MIG, MAG, TIG, BMBE) en 4 niveaus. Tijdens de opleiding wordt een bezoek gebracht aan een destructief onderzoekslab, hier worden materialen waar de lassers iedere dag mee te maken hebben getest. Meer informatie over de NIL-handvaardigheidsopleidingen.
 

Visueel lasinspecteur level 2

Met behulp van een juiste visuele inspectie kun je in een vroeg stadium lasonvolkomenheden signaleren waardoor de kans op faalkosten verkleind worden. Om het certificaat geldig te houden organiseert Elektrolas jaarlijks twee terugkomdagen (in maart en november). Meer informatie over de lasopleiding VTw-2.
 

Hygiënisch lassen

Om 'schone' lassen te kunnen leggen in de voedingsmiddelenindustrie dient de lasser over specialistische kennis en vaardigheden te beschikken. Een hygiënische las onderscheidt zich van een normale las in de eisen voor voorkoming van eventuele besmetting of corrosievorming in het lasgebied. Meer informatie over de lasopleiding hygiënisch lassen.
Lasverbetertraject Elektrolas - opleidingstraject op maat

Lasverbetertraject

Wil jij je bedrijf naar een hoger niveau tillen en wil je eerst inzicht in wat daarvoor nodig is? Het Lasverbetertraject van Elektrolas is een innovatieplan van speciaal wordt ontwikkeld voor jouw bedrijf. Daarbij betrekken we alle aspecten die van invloed zijn op de kwaliteit van je eindproduct. We kijken naar het gewenste einddoel en de processen waarmee je dat gaat bereiken. Ook het kennisniveau van het team en de verbetermogelijkheden zijn daar onderdeel van. Daaruit vloeit een uniek lesplan voort dat helemaal aansluit bij jouw eisen en wensen.
Meer informatie over het Lasverbetertraject.

Workshops en inspiratiesessies

Met behulp van onze workshops en inspiratiesessies verhogen wij jouw kennis van diverse onderwerpen in de lastechniek. Het zijn laagdrempelige informatiedagen die worden aangevuld met voorbeelden uit de praktijk en staan altijd in het teken van een bepaald thema. Het kan gaan over lassen met een bepaald materiaal en lassen in een bepaalde industrie, maar ook over het kwaliteitsborging, veiligheid en innovatie. Zo kun je zelf bepalen welk onderwerp past en wanneer je aansluit. Een workshop bij jou op locatie, dat kan ook.
Meer informatie over onze workshops en inspiratiesessies.
Workshops & Inspiratiesessies

Onze totaalaanpak - De schijf van vijf


Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. We zijn een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, bieden scholing, verkopen, verhuren en bieden service op lasbenodigdheden.

Kwaliteitsbeheer, verkoop, verhuur, scholing en servicedienst: dat is onze schijf van vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten kunnen excelleren.

 
EL_Schijf_van_vijf_scholing