Elektrolas Lasschool

Vertel ons jouw visie op de toekomst van je bedrijf. Deze vertalen wij naar een doelgerichte scholing op maat. Daarmee blijf je de concurrentie van morgen voor. Een betrouwbare productie is afhankelijk van de juiste materialen, maar zéker ook van de mensen die ermee werken. Ons scholingsaanbod verhoogt de kwalitatieve output, zorgt voor een duurzamere inzet van apparatuur en benodigdheden en draagt bij aan een hogere productiviteit.

Eigen Lasschool

Lassen is ons vak. Daar leren we je graag álles over. Elektrolas heeft zijn eigen lasschool waar we het niveau van lastechniek binnen jouw bedrijf op peil houden of verbeteren. Onze NIL handvaardigheidsopleidingen onderscheiden zich door de perfecte aansluiting bij de werkelijke behoefte van productiebedrijven en hun medewerkers.

Onze Lasschool is professioneel ingericht en uitgerust met moderne apparatuur. Onze ervaren docenten geven les in kleine groepen van maximaal 9 personen. Daarnaast bieden we verdere vaktechnische verdieping. Uniek is bijvoorbeeld het lesgedeelte in een destructief onderzoekslaboratorium.
lasschool-praktijkruimte
Lasschool Elektrolas

Handvaardigheidsopleidingen

Handvaardigheden gecombineerd met theoretische kennis leveren een goed kwalitatief basisniveau op voor de lasser.

Wij geven opleidingen voor de volgende lasprocessen:
Tijdens de opleiding wordt een bezoek gebracht aan een destructief onderzoekslab, hier worden materialen waar de lassers iedere dag mee te maken hebben getest. 

Meer informatie over de NIL-handvaardigheidsopleidingen.

Kaderopleidingen

In de Lastechniek zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, of dit nu is op het gebied van normen, technieken, materialen of processen. Als je je kennis wilt verdiepen of verbreden, kan je bij Elektrolas verschillende kaderopleidingen volgen. 

Wij geven opleidingen voor de volgende kaderfuncties:

Al onze kaderopleidingen worden aangeboden conform de kwaliteitseisen en reglementen van het Nederlands Instituut voor Lastechniek en de te behalen diploma’s zijn Europees of Internationaal erkend.

Meer informatie over de NIL-kaderopleidingen.
Lasschool kaderopleidingen
lasverbetercyclus

Lasverbetercyclus

Wil jij je bedrijf naar een hoger niveau tillen en wil je eerst inzicht in wat daarvoor nodig is? De Lasverbetercyclus van Elektrolas is een innovatieplan dat speciaal wordt ontwikkeld voor jouw bedrijf. Daarbij betrekken we alle aspecten die van invloed zijn op de kwaliteit van je eindproduct. We kijken naar het gewenste einddoel en de processen waarmee je dat gaat bereiken.

Ook het kennisniveau van het team en de verbetermogelijkheden zijn daar onderdeel van. Daaruit vloeit een uniek lesplan voort dat helemaal aansluit bij jouw eisen en wensen.

Meer informatie over het lasverbetercyclus

Workshops en inspiratiesessies

Met behulp van onze workshops en inspiratiesessies verhogen wij jouw kennis van diverse onderwerpen in de lastechniek. Het zijn laagdrempelige informatiedagen die worden aangevuld met voorbeelden uit de praktijk en staan altijd in het teken van een bepaald thema.

Het kan gaan over lassen met een bepaald materiaal en lassen in een bepaalde industrie, maar ook over het kwaliteitsborging, veiligheid en innovatie. Zo kun je zelf bepalen welk onderwerp past en wanneer je aansluit.

Een workshop bij jou op locatie, dat kan ook.

Meer informatie over onze workshops en inspiratiesessies
Elektrolas lasschool
lasverbetercyclus

Loopbaanontwikkeling

Hoe zit het met jouw personeelsbestand voor de toekomst? Welke vakmensen heb je in dienst, zijn er daar voldoende van, heb je eigen medewerkers die je kunt laten doorgroeien en beschikken alle medewerkers wel over de juiste competenties.  Wij gaan graag met je in gesprek om samen te kijken welke vakmensen je nodig hebt.

Het is noodzaak de lastechnische kennis in je bedrijf te behouden. Wij adviseren je waar je op lange termijn met je medewerkers naar toe kunt werken en welke scholing daarvoor nodig is. 

Meer informatie over strategisch opleiden.

Onze totaalaanpak - De Schijf van Vijf

Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. Elektrolas is een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, geven scholing, innoveren processen, verkopen en verhuren producten en bieden service op lasbenodigdheden. Dat is onze Schijf van Vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten klaar zijn voor de toekomst.
schijf-van-5-elektrolas