Lascoördinator opleiding: EWCP-B

Wordt er in je bedrijf regelmatig gelast in productie-, reparatie- of montage- werkzaamheden en huur je hier regelmatig een externe lascoördinator voor in? Dan kan het aantrekkelijk zijn om je eigen ervaren lassers op te leiden tot lascoördinator. Hierdoor heb je een lascoördinator in eigen huis, die kan toezien op de kwaliteitsnormen van verschillende werkzaamheden op bedrijfs- en/of lassersniveau.

Wat doet een lascoördinator

De voornaamste taak van een lascoördinator is het beoordelen van de eisen waaraan een product moet voldoen. Op gebied van uitvoerbaarheid en lasbaarheid. Maar een lascoördinator doet nog meer:
 • Inventariseren of de juiste lasprocedures aanwezig zijn.
 • Bij uitbesteed werk controle houden of dat bedrijf zich aan de gestelde kwaliteitseisen houdt.
 • Lasmethoden- en lasserskwalificaties beoordelen.
 • Voor lasmethodebeschrijvingen (WPS) en werkinstructies zorgen.
 • Certificaten van lastoevoegmaterialen beheren.
 • Traceerbaarheid van het product in orde hebben.

Voor de vervaardiging van staal- en aluminium constructies heeft de EU een CE-markering vastgesteld. Regels voor fabrikanten in deze sectoren zijn vastgelegd in de norm EN 1090. Als je laswerkzaamheden onder executieklassen 2, 3 of 4 wilt uitvoeren, ben je verplicht een lascoördinator aan te stellen. 
Lascoordinator visueel beoordelen werkstukken
Opleiding tot Lascoordinator (EWCP-B)

Voor wie is de lascoördinator opleiding

De opleiding lascoördinator is gericht op ervaren lassers, lasvoormannen, kwaliteitsmedewerkers en inspecteurs, die willen leren om zelf te kunnen toezien op certificeringen van lassers en bedrijven.

De cursist dient reeds ervaring te hebben in de volgende materiaalsoorten:
 • Type staalsoorten S235 - S355 (1.1, 1.2 en 1.4).
 • Austenitisch roestvaststaal (8).

Daarnaast dient de cursist op zijn cv aan te tonen dat hij/zij minstens 4 jaar (recente) werkervaring heeft, dat op een hoger niveau ligt dan van een lasser. De cursist heeft bijvoorbeeld al ervaring in het beoordelen van laswerk, werktekeningen, kwaliteitseisen, kwaliteitsdocumenten en in het geven van werkinstructies.

Wat behandel je tijdens de opleiding

 • Blok 1: Lasprocessen en lasapparatuur
 • Blok 2: Materiaal Gebruik en gedrag van materiaal in lasconstructies
 • Blok 3: Constructie en ontwerp
 • Blok 4: Kwaliteitsborging fabricatie en toegepaste engineering
 • 3 seminars (introductie EN-1090, taken en bevoegdheden van lascoördinator, lasmethodekwalificaties volgens EN 15614)

Halverwege de opleiding vindt een tussentijds schriftelijk examen plaats. De opleiding rond je af met een mondeling- en schrijftelijk examen.
Alle examens zijn onder toezicht en verantwoording van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).

Na deze opleiding ben je als lascoördinator in staat te beoordelen of producten voldoen aan de geldende kwaliteitseisen en kan je certificeringen van lassers en bedrijven coördineren.

Algemene informatie opleiding

Elektrolas biedt de opleiding Lascoördinator als volgt aan:
.
 • Startmoment: september
 • Opleidingsduur: 17 lesweken, 1 avond per week
 • Lestijd: 16.00 - 20.00 uur (incl. avondmaaltijd)
 • Locatie: Elektrolas Lastechniek in Waalwijk
 • Verplicht: Aanwezigheid van 90% om deel te mogen nemen aan de examens.

Als je bedrijf is aangesloten bij Stichting OOM (Opleiding, Ontwikkeling, Metaalbewerking) zijn er mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor deze kaderopleiding.

Lascoördinator opleiding Europees gekwalificeerd

Deze NIL-opleiding is ontwikkeld volgens de eindtermen van de European Welding Federation (EWF) guideline EWF 652. Dit betekent dat de opleiding Europees gekwalificeerd is. Het is gericht op lascoördinatie binnen de staalbouw, voldoet aan de eisen voor executieklasse 2 van de EN 1090-2 en is opgesteld conform de EN ISO 14731.
 

Terugkomdagen en workshops

Het certificaat dat behaald is tijdens de lascoördinator opleiding dien je geldig te houden. Je moet kunnen aantonen dat je jouw kennis en vaardigheden op peil houdt. Om je daarbij te ondersteunen organiseert Elektrolas jaarlijks een terugkomdag. 

Bekijk de scholingsagenda voor dit jaar.
Lasopleiding - Lascursus - Lascoordinator (EWCP-B)

Onze totaalaanpak - De Schijf van Vijf


Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. Elektrolas is een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, bieden scholing, verkopen, verhuren en bieden service op lasbenodigdheden. Dat is onze Schijf van Vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten klaar zijn voor de toekomst.
schijf-van-5-elektrolas