Kwaliteitsbeheer: borgen van laskwaliteit

Jouw opdrachtgevers verwachten een afgesproken kwaliteit van het eindproduct. Wat zijn de criteria en de minimale vereisten aan een constante eindkwaliteit? Hoe borg je het productieproces en hoe maak jij de kwaliteit van jouw productie aantoonbaar voor jouw opdrachtgevers? De externe lascoördinatoren (IWT’ers) van Elektrolas ondersteunen je hierbij. Ze zetten kwaliteitssystemen op, voeren lasinspecties uit en verzorgen certifceringen.

Daarnaast worden we graag uitgedaagd om met je mee te denken. Het maakt voor ons niet uit of het om een technisch probleem of een ontwerpuitdaging gaat. Wij hebben de kennis en ervaring om je te adviseren en te ondersteunen waar nodig is in het proces. 

Lascoörindatie

Elektrolas biedt ondersteuning aan zowel bedrijven die zelf beschikken over een lascoördinator, als bedrijven die geen eigen lascoördinator in huis hebben. Onze lascoördinatoren kunnen in het offertetraject al wijzen op (eventuele) hobbels en hoe die vervolgens voorkomen kunnen worden. Hiermee voorkom je dat extra kosten gemaakt moeten worden of, nog erger, vervolgschade optreedt. Het gehele traject wordt schriftelijk vastgelegd, zodat altijd nagegaan kan worden hoe en waarmee iets is gemaakt (traceerbaarheid).
kwaliteitsbeheer
kwaliteitsbeheer

Certificeringen

Productie volgens vastgestelde kwaliteitsnormen brengt efficiëntie in je bedrijfsvoering en is doorslaggevend bij  aansprakelijkheidskwesties. Door een uniforme werkwijze voorkom je faalkosten, discussies en claims. Elektrolas is gemachtigd door het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) voor het kwalificeren van lassers en lasmethoden. Persoonlijke en bedrijfscertificeringen worden verzameld in Certibank®. In deze database kun je de competenties van jouw mensen inzien en ontvang je signaleringen wanneer lasserskwalificaties verlopen.

Lasinspectie

Lasinspectie is een onmisbaar onderdeel van het lasproces en speelt een cruciale rol bij het borgen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van het gelaste product. Met behulp van diverse inspectiemethoden- en technieken kunnen onvolkomenheden, afwijkingen en eventuele defecten in lasverbindingen al in een vroeg stadium ontdekt worden. En kunnen passende maatregelen genomen worden, zodat het product voldoet aan de vereiste specificaties en normen.

Onze gecertificeerde lasinspecteurs (IWT en VTw-2) kunnen het laswerk voor je inspecteren. Dit doen ze volgens de norm ISO 5817.
kwaliteitsbeheer
kwaliteitsbeheer

ElektrolasPlan

Engineering, productie en kwaliteitscontrole spreken zoveel mogelijk dezelfde taal. Een ontwerp dat op papier werkbaar lijkt, leidt soms echter tot praktische onuitvoerbaarheid. Onze onafhankelijke proactieve lasexperts (IWT’ers) bieden hulp met het ElektrolasPlan®. Zij coördineren jouw project van ontwerp tot uitvoering en borgen de kwaliteit voor de toekomst.

Materiaalcertificaten

Materiaalcertificaten zijn documenten die de kwaliteit en eigenschappen van materialen bevestigen. Ze spelen een cruciale rol bij het borgen van de betrouwbaarheid van materialen die je gebruikt. Ze dienen als bewijs dat het materiaal voldoet aan de vereiste specificaties, normen en voorschriften. Door een goede documententatie kun je bij een controle gemakkelijk aantonen dat jouw materiaal aan de vereiste kwaliteit voldoet. 

Certibank

Certibank is een online database en signaleert welke lascertificeringen verlengd of opnieuw afgenomen moeten worden en deze plannen wij tijdig met je in. Zo beschikken je lassers altijd over een geldig certificaat en blijft de kwaliteit op niveau. Dat zorgt ervoor dat je direct kunt inspelen op vragen van klanten: je ziet meteen of je de juiste mensen in huis hebt voor het maken van een bepaald product.
Kwaliteitsbeheer Rense Elektrolas

Advies en ondersteuning

Wellicht heb je een vraag over het borgen van laskwaliteit. Wij staan klaar om je verder te helpen, zodat ook jij je kwaliteit kan waarborgen. 

Onze totaalaanpak - De Schijf van Vijf

Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. Elektrolas is een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, geven scholing, innoveren processen, verkopen en verhuren producten en bieden service op lasbenodigdheden. Dat is onze Schijf van Vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten klaar zijn voor de toekomst.