Visueel Lasinspecteur Opleidingen: VT

De noodzaak voor een eigen visueel lasinspecteur wordt binnen veel bedrijven steeds groter. Mede door de Europese normen die constant worden aangescherpt. Ben je kwaliteitsmedewerker, lascoördinator of lasvoorman. Dan is het essentieel om ook visueel lasinspecteur te zijn.

Doel

Aan het verrichte laswerk worden steeds strengere eisen gesteld. Om lasonvolkomenheden in een vroeg stadium te signaleren, is het van belang een juiste visuele inspectie uit te voeren volgens de vastgestelde procedures. Om dat te kunnen doen dien je voeldoende kennis te hebben op het gebied van de visuele inspectie van laswerk. Na de opleiding Visueel Lasinspecteur heb je je theoretische- en praktische kennis vergroot en ontvang je een VTw-1  of VTw-2 certificaat.
.

Bestemd voor

Uitvoerende lassers, lasvoormannen, QA/QC medewerkers en inspecteurs die meer inzicht willen krijgen op de visuele controle van het laswerk.
Lasopleiding visueel lasinspecteur vtw

Wat is het verschil tussen VTw-1 en VTw-2

Bij het kiezen van een opleiding tot Visueel Lasinspecteur heb je keuze uit niveau 1 en 2. Afhankelijk van hoe je de opgedane kennis na de opleiding toe wil passen kies je voor niveau 1 of 2.

Na het volgen van de opleiding Vtw niveau / level 1 heb je kennis gemaakt met alle thema's en procedures die relevant zijn voor het uitvoeren van visuele inspectie, zoals benoemd in het tekstblok hieronder. Je kan inspectie doen onder toezicht van een Visueel lasinspecteur van niveau 2, die het laswerk beoordeelt. 

Na het volgen van de VTw-2 opleiding kan je zelfstandig laswerkzaamheden beoordelen. Tijdens de opleiding ga je gaat dieper in op de stof dan een niveau 1. Daarom kan je na de opleiding ook Lasinspecteurs van niveau 1 begeleiden. Een niveau 2 Lasinspecteur draagt ook de verantwoordelijkheid voor de gekozen inspectiemethoden.

Inhoud

.Tijdens de opleiding tot lasinspecteur worden de volgende onderwerpen behandeld:
 •     Principes van visueel beoordelen
 •     Visuele inspectietechnieken
 •     Inspectiekarakteristieken en toepassingen
 •     Lasprocessen en materialen
 •     Rapporteren
 •     Inspectie tijdens bedrijf, revisie en onderhoud
 •     Overige NDO-technieken
 •     Veiligheid en certificeren
 

Zoals hierboven al aangegeven, is de mate van diepgang en inzicht in de stof het verschil tussen VTw-1 en VTw-2. Hierdoor is de VTw niveau 2 opleiding van meerwaarde wanneer de cursist na opleiding toezicht wil houden op laswerkzaamheden van andere lassers.
Theorielokaal Elektrolas
Lasopleiding visueel lasinspecteur vtw

Algemene informatie VTw-1

Elektrolas biedt de opleiding VTw-1 als volgt aan:
.
 • Startmoment: September en februari
 • Opleidingsduur: 6 lesweken, waarbij 1 avond per week.
 • Lestijd: 16.00 - 20.00 uur
 • Locatie: Elektrolas Lastechniek in Waalwijk.

Als je bedrijf is aangesloten bij Stichting OOM (Opleiding, Ontwikkeling, Metaalbewerking) zijn er mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor deze kaderopleiding.

Algemene informatie VTw-2

Elektrolas biedt de opleiding VTw-2 als volgt aan:
.
 • Startmoment: September en februari
 • Opleidingsduur: 10 lesweken, 1 avond per week.
 • Lestijd: 16.00 - 20.00 uur (incl. avondmaaltijd)
 • Locatie: Elektrolas Lastechniek in Waalwijk.

Als je bedrijf is aangesloten bij Stichting OOM (Opleiding, Ontwikkeling, Metaalbewerking) zijn er mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor deze kaderopleiding.
Examen

VT certificaat Europees gekwalificeerd

De opleiding wordt afgerond met een theorie- en praktijkexamen onder toezicht en verantwoording van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL). Na het  behalen van het examen ontvang je van ons respectievelijk een VTw-1 of een VTw-2 certificaat volgens de NEN-EN-ISO 9712. Hieronder vallen de beoordelingsnormen NEN-EN-ISO 10042 en 5817 – aluminium, nikkel, staal en RVS. Het internationaal erkende certificaat is geaccrediteerd conform ISO 17024.
 

Terugkomdagen en workshops

Het certificaat dat behaald is tijdens de Viseel Lasinspecteru opleiding dien je geldig te houden. Je moet kunnen aantonen dat je jouw kennis en vaardigheden op peil houdt. Om je daarbij te ondersteunen organiseert Elektrolas jaarlijks een terugkomdag. 

Bekijk de scholingsagenda voor dit jaar. .

Onze totaalaanpak - De Schijf van Vijf

Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. We zijn een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, bieden scholing, verkopen, verhuren en bieden service op lasbenodigdheden. Dat is onze Schijf van Vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten klaar zijn voor de toekomst.
schijf-van-5-elektrolas