Meesterlasser Opleiding: IWP

De opleiding 'International Welding Practitioner' - oftewel Meesterlasser - is voor lassers die willen doorgroeien naar lasvoorman of een aansturende rol moeten krijgen in de lasserij. De kennis die wordt opgedaan is praktijkgericht en daardoor direct toepasbaar. Je leert meer over hoe materialen, lasprocessen en lasvormen op elkaar reageren. Deze kennis kan vertaald worden naar verschillende praktijktoepassingen. Denk aan het controleren van laswerk, het anticiperen op de uitkomst van laswerk, het creëren van effectieve lasmethodes en het maken van een effectieve werkverdeling onder de lassers op de werkvloer.

Wat kan je na deze opleiding

Na het afronden van de opleiding tot Meesterlasser heb jij de kennis en het inzicht in huis die belangrijk is bij het kiezen voor een lasproces, bij kwaliteitsborging, werkvoorbereiding en werkuitvoering. Dit zijn belangrijke vaardigheden voor bijvoorbeeld een lasvoorman of lascoördinator.
 

Voor wie is de meesterlasser opleiding

Lassers die graag door willen groeien naar een leidinggevende functie of hun kennis willen verbreden en verdiepen.

Wat behandel je tijdens de opleiding

De opleiding tot Meesterlasser is opgesteld volgens de richtlijnen van het NIL en bestaat uit 150 lesuren, verspreid over de duur van één studiejaar. Van deze 150 uur is 90 uur theorie en 60 uur praktijk in de lasschool van Elektrolas.
De theorie is verdeeld over vier modules:
•    Module 1: Lasprocessen en apparatuur
•    Module 2: Materialen en materiaalgedrag bij het lassen
•    Module 3: Constructie en ontwerp
•    Module 4: Fabricage en toepassingen

Van de 60 uur praktijk wordt 40 uur besteed aan het verbreden van de vaardigheden in de lasprocessen. De student oefent in dit onderdeel met lasprocessen waar hij/zij weinig of nog geen ervaring in heeft.
De overige 20 uur wordt ingevuld door individuele praktijkopdracht die te behalen is in de lasschool. De student werkt in dit deel aan één of enkele werkstukken als voorbereiding op het NIL examen.
 

Toelatingseisen vanuit NIL bepaald

Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) stelt bepaalde toelatingseisen aan de opleiding Meesterlasser. De lasser dient te beschikken over:
 
  • Minimaal twee jaar ervaring als lasser
  • Een diploma NIL niveau 3 (gronddiploma) of een vergelijkbare opleiding
  • Lasserscertificaten ISO9606/ ASME IX
  • Lasserskwalificatiecertificaat: ISO 9606-2 (aluminium)
 

Algemene informatie opleiding

Elektrolas biedt de opleiding Meesterlasser als volgt aan:
.
  • Startmoment: september
  • Opleidingsduur: 34 lesweken, 1 avond per week.
  • Lestijd: 16.00 - 20.00 uur (incl. avondmaaltijd)
  • Locatie: Elektrolas Lastechniek in Waalwijk
  • Verplicht: Aanwezigheid van 90% om deel te mogen nemen aan de examens.

Als je bedrijf is aangesloten bij Stichting OOM (Opleiding, Ontwikkeling, Metaalbewerking) zijn er mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor deze kaderopleiding.

Meesterlasser opleiding Internationaal erkend

De theorie- en praktijkexamens tot Meesterlasser worden opgesteld en afgenomen door het Nederlands Instituut voor Lastechniek. Aan het eind van het studiejaar wordt iedere module met een examen afgesloten volgens de voorschriften die zijn vastgesteld door het International Institute of Welding (IIW). Na het behalen van alle examenonderdelen ontvang je het internationaal erkende diploma ‘International Welding Practitioner’.
 

Workshops en inspiratiesessies

Ook na je opleiding ondersteund Elektrolas bij het op peil houden van je kennis en de ontwikkelingen in de lastechniek. Onze workshops en inspiratiesessies zijn laagdrempelige informatiedagen die worden aangevuld met voorbeelden uit de praktijk en staan altijd in het teken van een actueel thema.

Meer informatie over onze workshops en inspiratiesessies

Onze totaalaanpak - De Schijf van Vijf


Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. Elektrolas is een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, bieden scholing, verkopen, verhuren en bieden service op lasbenodigdheden. Dat is onze Schijf van Vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten klaar zijn voor de toekomst.
schijf-van-5-elektrolas