Lastrainingen ook voor de maritieme sector


Elektrolas verzorgt ook lasverbetertrajecten in de maritieme sector. Een mooi voorbeeld is een opleidingstraject dat onlangs in gang is gezet bij een grote internationale maritieme dienstverlener.
Uit een audit is gebleken, dat de lastechnische kennis bij onderhoudspersoneel niet het niveau bereikte dat eigenlijk gewenst werd. Om de audit goed te kunnen afsluiten was een bijscholingstraject in de vorm van een lastraining voldoende om het daarbij behorende certificaat te behalen. Daarom is Elektrolas benaderd. Lastechnisch adviseur Henk van der Veen (IWT – VTw-2) heeft bij de betrokken personen lastesten laten uitvoeren. Daar is een officieel rapport van gemaakt waarin de op dat moment geconstateerde tekortkomingen omschreven zijn.

“Het bijzondere van dit project is, dat het aan boord van een schip plaatsvond”, zegt Henk van der Veen. “Het was een gigantisch groot schip dat met een enorme kraan de fundering voor windmolens in één keer op zijn plek in zee zet. Aan die kraan mogen de onderhoudsmensen natuurlijk niet lassen, maar wel alles aan het schip zelf. Zij zijn geen lassers, maar moeten er wel voor zorgen dat het schip veilig en functioneel is.

Vaak is dat schip twee of drie weken op zee. Wij kunnen er dan voor zorgen, dat als dat schip daarna gedurende twee weken voor onderhoud ergens in een haven ligt (in dit geval was dat in Rotterdam), het personeel aan boord lastechnisch bijgeschoold wordt. Uiteraard kunnen ze daarvoor ook naar onze lasschool komen. Daaraan voorafgaand stellen wij een stappenplan op.”

Lasverbetertraject aan boord

Dit soort lasverbetertrajecten starten altijd met een 0-meting. Henk van der Veen daarover: “Wij kijken naar wat de mensen willen en hoe het is gesteld met hun kennisniveau. Vervolgens bepalen we het doel en wat ze daarvoor moeten leren. Uit deze meting is een opleidingsvoorstel met een bijbehorend stappenplan gekomen. Dit plan ligt nu ter beoordeling bij de afdeling Human Resources. Het laatste nieuws is, dat men hier verder mee wil gaan.

Het lastige bij dit soort projecten is, dat dat schip na de onderhoudsperiode weer voor een paar weken naar zee vertrekt. Zoals al eerder gezegd, is het bijzondere aan dit lasverbetertraject, dat het aan boord van een schip plaatsvindt. Dat vergt toch wel de nodige organisatorische inspanningen.”

Elektrolas staat in de startblokken om te beginnen. Henk van der Veen vat een en ander nog eens kernachtig samen: “Vanuit Waalwijk hebben wij een aantal havens die bereikbaar zijn met een uur rijden. Daarom kunnen wij gemakkelijk bemanningsleden op locatie lastraining geven. Maar ze kunnen ook naar Waalwijk komen om ze in onze lasschool een leuke maar vooral ook zinvolle dag te bezorgen met een lastraining.”


Voor meer informatie kun je terecht bij:

Michael Hagelaars
Telefoon: 0653619541
E-mailmichael@elektrolas.com