Keuren van lasapparatuur

De NEN-EN-IEC 60974-4 is de Europese norm waarop lasapparatuur veilig gekeurd moet worden. Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft deze norm, net als de NEN 3140, voor dat elektrische installaties periodiek moet worden gekeurd. De veiligheidskeuring 60974-4 is voor lasappartuur de juiste oplossing! Deze norm is vollediger dan de 3140. Indien je EN 1090 gecertificeerd bent dient op alle lasapparatuur ook verificatie (voor heen validatie) uitgevoerd te worden volgens de norm NEN-EN-IEC 60974-14. 

Veiligheidskeuring van lasapparatuur

De NEN-EN-IEC 60974-4 is de Europese norm waarop lasapparatuur veilig gekeurd dient te worden. Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft deze norm net als de NEN 3140 voor dat elektrische installaties periodiek gekeurd dienen te worden. De veiligheidskeuring NEN-EN-IEC 60974-4 is voor lasapparatuur de juiste oplossing. Deze norm is vollediger dan de NEN 3140.

De NEN-EN-IEC 60974-4 schrijft voor dat de lasmachines vóór de inspectie schoon en droog moeten zijn. Dit houd in dat de machine moet worden voorzien van onderhoud. Volgengs de norm moet dit gedaan worden door opgeleid service personeel. Onze monteurs van de Servicedienst worden ieder jaar geschoold door onze leveranciers; EWM, Rehm en Hypertherm. Hierdoor zijn zij bevoegd om inspecties, reparaties en keuringen te verrichten aan alle merken lasapparatuur. 

Onze service monteurs voorzien je machines van een keuringsrapport. Deze rapporten worden geladen in Onze Lasportal zodat je een duidelijk overzicht hebt van jouw lasmachines en bijbehorende rapporten. In Onze Lasportal verschijnt automatisch een bericht wanneer jouw machines weer een inspectie nodig hebben. 

Verificatie verplicht bij EN 1090

De kwaliteits- en veiligheidseisen voor het verkrijgen van een CE-keurmerk worden steeds strenger. Indien je EN 1090 gecertificeerd bent dienen je bedrijfsmiddelen te voldoen aan extra normen op het gebied van keuring en verificatie. Je hebt niet alleen te maken met de elektrische veiligheidskeuring NEN-EN-IEC 60974-4, maar op alle lasapparatuur dient ook verificatie uitgevoerd te worden volgens de norm NEN-EN-IEC 60974-14. 

De NEN-EN-IEC 60974-14 schrijft voor dat de machine vóór verificatie moet worden voorzien van een veiligheidskeuring, NEN-EN-IEC 60974-4. 
 
  • Onderhoud: jaarlijks
  • Keuring: jaarlijks en na elke reparatie waarbij de kappen gedemonteerd zijn
  • Verificatie: jaarlijks en na elke reparatie aan stroom voerende delen waarbij de kappen gedemonteerd zijn
 

Afspraak maken

Een afspraak maken voor een veiligheidskeuring van je lasapparatuur? Laat ons contact met je opnemen.

Onze totaalaanpak - De schijf van vijf

Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. We zijn een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, geven scholing, innoveren processen, verkopen en verhuren producten en bieden service op lasbenodigdheden. Dat is onze Schijf van Vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten klaar zijn voor de toekomst.