Keuren van lasapparatuur

De NEN-EN-IEC 60974-4 is de Europese norm waarop lasapparatuur veilig gekeurd moet worden. Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft deze norm, net als de NEN 3140, voor dat elektrische installaties periodiek moet worden gekeurd. De veiligheidskeuring 60974-4 is voor lasappartuur de juiste oplossing! Deze norm is vollediger dan de 3140. Indien je EN 1090 gecertificeerd bent dient op alle lasapparatuur ook verificatie (voor heen validatie) uitgevoerd te worden volgens de norm NEN-EN-IEC 60974-14

Veiligheidskeuring van lasapparatuur

De NEN-EN-IEC 60974-4 schrijft voor dat de lasmachines vóór de inspectie schoon en droog moeten zijn. Dit houd in dat de machine moet worden voorzien van onderhoud. Volgens de norm moet dit gedaan worden door opgeleid service personeel. Onze monteurs van de Servicedienst worden ieder jaar geschoold door de fabrikanten. Hierdoor zijn zij bevoegd om inspecties, reparaties en keuringen te verrichten aan alle merken lasapparatuur. 

Onze servicemonteurs voorzien je machines van een keuringsrapport. Deze rapporten worden geladen in Onze Lasportal zodat je een duidelijk overzicht hebt van jouw lasmachines en bijbehorende rapporten. In Onze Lasportal verschijnt automatisch een bericht wanneer jouw machines weer een inspectie nodig hebben. 

Wat is verificatie?

Verificatie van laswerkzaamheden is het proces waarbij de kwaliteit van het gelaste verbinding wordt gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de gestelde eisen. Er zijn verschillende methodes voor de verificatie van laswerkzaamheden, afhankelijk van de specifieke eisen van het project en de soort laswerkzaamheden. 

Wat is validatie?

Bij het valideren wordt er op de display gecontroleerd of het aangegeven voltage en ampèrage overeenkomen met de werkelijkheid. Ook zal de betreffende lasmachine aangesloten worden op een gekalibreerde meetunit met een weerstandkast. De weerstandkast zal de aangegeven ampèrage en voltage vergelijken. Uiteindelijk zullen de waardes en eventuele afwijkingen gedocumenteerd worden. 

Wat is kalibratie?

Kalibreren van lasapparatuur is het proces waarbij de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van lasapparatuur wordt getest en waar nodig wordt aangepast. Dit is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat de lasapparatuur correct functioneert en dat de lasverbindingen voldoen aan de gestelde eisen. Er zijn verschillende methoden voor het kalibreren van lasapparatuur, afhankelijk van het type lasapparatuur.

Verificatie verplicht bij EN 1090

De kwaliteits- en veiligheidseisen voor het verkrijgen van een CE-keurmerk worden steeds strenger. Indien je EN 1090 gecertificeerd bent dienen je bedrijfsmiddelen te voldoen aan extra normen op het gebied van keuring en verificatie. Je hebt niet alleen te maken met de elektrische veiligheidskeuring NEN-EN-IEC 60974-4, maar op alle lasapparatuur dient ook verificatie uitgevoerd te worden volgens de norm NEN-EN-IEC 60974-14. 

De NEN-EN-IEC 60974-14 schrijft voor dat de machine vóór verificatie moet worden voorzien van een veiligheidskeuring, NEN-EN-IEC 60974-4. 
 
  • Onderhoud: jaarlijks
  • Keuring: jaarlijks en na elke reparatie waarbij de kappen gedemonteerd zijn
  • Verificatie: jaarlijks en na elke reparatie aan stroom voerende delen waarbij de kappen gedemonteerd zijn
 

Diodeweerstandbank

Tijdens laskeuringen maakt Elektrolas gebruik van de diodeweerstansbank om de stroom van de lasboog te meten en te regelen. ook wordt er naar specifieke lasparameters gekeken en vegelijken, die voor de lasverbinding verreist zijn.

Bij Elektrolas maken we bewust gebruik van de diodeweerstandsbank, omdat deze weerstandsbank de vlamboog uit het meetproces kan filteren. Hierdoor kan er op een accurater manier gemeten worden en eventuele minpunten direct verbetert worden. Via het knop "onderhoud" vertellen we inhoudelijk meer over onze onderhouds- keurproces. 
 

Afspraak maken

Een afspraak maken voor een veiligheidskeuring van je lasapparatuur? Laat ons contact met je opnemen.

Onze totaalaanpak - De schijf van vijf

Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. We zijn een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, geven scholing, innoveren processen, verkopen en verhuren producten en bieden service op lasbenodigdheden. Dat is onze Schijf van Vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten klaar zijn voor de toekomst.