NEN-EN-IEC-60974-4: Veiligheidskeuring van lasapparatuur

De IEC 60974-4 is de Europese norm waarop lasapparatuur veilig gekeurd moet worden. Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft deze norm, net als de NEN 3140, voor dat elektrische installaties periodiek moet worden gekeurd. De veiligheidskeuring IEC 60974-4 is voor lasappartuur de juiste oplossing! Deze norm is vollediger dan de NEN 3140.

Veiligheidskeuring van lasapparatuur

Met de allernieuwste apparatuur testen wij de elektrische veiligheid met betrekking tot aardverbindingen, isolatieweerstand en de lekstroom (verschil- en aanraakstroom, vervangende en primaire lekstroom en lekstroom van de laskring). De keuring bestaat uit visuele inspectie, metingen, beproevingen en een test met de veiligheidsmeter. De bevindingen worden in een keuringscertificaat vastgelegd. Daarnaast worden de goedgekeurde apparaten voorzien van een keuringsticker, zodat zichtbaar is dat de machine gekeurd is en wanneer de volgende inspectie nodig is. Tevens voegen we het keuringscertificaat toe in Onze Lasportal, zodat je een duidelijk overzicht hebt van jouw lasmachines en bijbehorende keuringscertificaten. In Onze Lasportal verschijnt automatisch een bericht wanneer jouw machines weer een veiligheidskeuring nodig hebben. 

Onderhoud voor inspectie

De NEN-EN-IEC 60974-4 schrijft voor dat de lasmachines vóór de inspectie schoon en droog moeten zijn. Dit houdt in dat de machines moeten worden voorzien van onderhoud. Volgens de norm moet dit gedaan worden door opgeleid service personeel. Onze servicemonteurs worden ieder jaar geschoold door onze leveranciers EWM, Rehm en Hypertherm. Hierdoor zijn zij bevoegd om inspecties, reparaties en keuringen te verrichten aan alle merken lasapparatuur. 

De monteurs van Elektrolas voorzien je machines van een onderhoudsrapport door middel van ons 20-punten plan. De onderhoudsrapporten worden geladen in Onze Lasportal zodat je een duidelijk overzicht hebt van jouw lasmachines en bijbehorende onderhoudsrapporten.

Verschil tussen NEN IEC 60974-4 en NEN 3140

NEN IEC 60974-4 is een norm voor het lassen van elektrische installaties. Deze norm legt de eisen vast voor de veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van elektrische installaties die zijn gelast. De norm beschrijft onder andere de vereiste van de lasproducedures, de kwalificatie van de laswerkers, de inspectie- en testvereisten en de documentatievereisten. 

NEN 3140 is een Nederlandse norm die regels stelt voor het veilig werken met elektrische gereedschappen. De norm beschrijft de veristen voor de onderwerp, constructie, gebruik en onderhoud van elektrische gereedschappen, met het oog op de veiligheid van de gebruiker. De norm is van toepassing op alle elektrische gereedschappen, met inbegrip van lasaparaten

Het is daarom belangrijk om de verschil te kennen tussen NEN IEC 60974-4 en NEN 3140, omdat NEN 3140 geen specifieke norm voor het lassen is, maar een norm voor de veiligheid van elektrische gereedschappen in het algemeen en inclusief de lasmachine. 

Maak een afspraak

Een afspraak maken voor een veiligheidskeuring van je lasapparatuur? Laat ons contact met je opnemen.

Onze totaalaanpak - De schijf van vijf

Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. Elektrolas is een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, bieden scholing, verkopen, verhuren en bieden service op lasbenodigdheden. Dat is onze Schijf van Vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten klaar zijn voor de toekomst.