Onderhoud van lasapparatuur

Dagelijks treden bij lasapparatuur kleine storingen op die niet nodig zijn. Veelal zijn deze storingen het gevolg van lichte slijtage aan diverse onderdelen van de lasmachine. Periodiek onderhoud van de diverse onderdelen van de lasinstallatie zullen de machinestoringen drastisch verlagen.

Waarom jaarlijks onderhoud

Kleine machinestoringen worden flink verminderd, waardoor de continuïteit geborgd blijft. Daarnaast bespaart preventief onderhoud ook hoge reparatiekosten De storingen die buiten de invloed van de gebruiker liggen kunnen vrijwel meteen uitgesloten worden waardoor de storingsanalyse sneller wordt.
 

Digitale verslaglegging

De onderhoudscertificaten worden door onze servicemonteurs in een Onze Lasportal geplaatst. Hiermee heb je altijd inzage in jouw machinepark en blijft deze up to date. Je ziet in een oogopslag welke machine toe is aan onderhoud. Doordat het systeem dit automatisch sighnaleert plannen we proactief een afspraak met je in.

Laskwaliteit borgen door preventief onderhoud

Kleine haperingen en storingen zorgen voor een onregelmatige las. De kwetsbaarheid van een lasinstallatie kan in de volgende vier delen worden opgesplitst:

Lastoorts met kabelpakket
De slijtonderdelen in de toorts worden thermisch belast door hoge temperaturen en straling vanuit het smeltbad. 

Draadaanvoerkoffer
Een kleine onbalans in het draadaavoersysteem zorgt al voor een onregelmatige las.

Gassamenstelling en gasinstallatie/reduceerventiel
Goede gasbescherming (zonder lekkage) is noodzakelijk voor een goede las.

Stroombron
De stroombron moet vrij zijn van vervuiling en elektrische problemen. Daarnaast is een periodieke keuring in het kader van de Arbowetgeving in veel gevallen verplicht. 

Lastoortsen reparatie

Bij de reparatie van lastoortsen maken onze monteurs gebruik van goed gereedschap, een cruciaal onderdeel daarbij is onze lastoortsen testkast. De testkast wordt door de monteurs ingezet om alle functionaliteiten van de lastoortsen na te lopen, zoals de gasloop, stuurstroom, trek stroomgaskabel etc.

In deze zelf ontwikkelde testkast hebben we een functionaliteit ingebouwd om waterslangen en de wateraansluitingen te controleren op waterdichtheid met warm water (op 6 bar). Onze monteurs kiezen bewust voor 40 graden, omdat er bij hoge temperaturen eerder lekjes ontdekt kunnen worden. Ook zal er een visuele inspectie plaatsvinden of alles na behoren is. Als dubbele check zullen onze monteurs een testlas uitvoeren om zeker te zijn dat er geen minpunten meer zijn.

Onderhoud en reparatie autogeen

Er bestaan geen wettelijke eisen of normeringen voor het veilig werken en opslaan van autogeen apparatuur. Wel is de werkgever wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van het personeel die onder meer werken met autogeen apparatuur. Daarom hebben wij een normering opgesteld die aangeeft wat noodzakelijk geacht wordt om te voldoen aan het veilig werken met en opslaan van autogeen gereedschap.

Het doel van regelmatige inspectie is om gebreken te ontdekken en te voorkomen dat die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren. De inspectie die Elektrolas voor je kan uitvoeren bestaat uit een visuele controle en een controle door meting. 

Geschoolde servicemonteurs

Door je lasmachines bij Elektrolas onder te brengen voor preventief onderhoud voorkom je veel productieverlies op de werkvloer en behoud je continuïteit. We hebben een kundig team van servicemonteurs die voor je klaar staan om je te ondersteunen bij het jaarlijkse onderhoud aan je lasmachines. Maak kennis met onze servicemonteurs

Onze totaalaanpak - De Schijf van Vijf

Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. Elektrolas is een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, geven scholing, innoveren processen, verkopen en verhuren producten en bieden service op lasbenodigdheden. Dat is onze Schijf van Vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten klaar zijn voor de toekomst.