NEN-EN-IEC 60974-14 : Verificatie van lasapparatuur

De kwaliteits- en veiligheidseisen voor het verkrijgen van een CE-keurmerk worden steeds strenger. Indien je EN 1090 gecertificeerd bent dienen je bedrijfsmiddelen te voldoen aan extra normen op het gebied van keuring en validatie. Je hebt niet alleen te maken met elektrische veiligheidskeuring IEC 60974-4, maar alle lasapparatuur dient ook gevalideerd te worden volgens de NEN-EN-IEC 60974-14 norm.

Verificatie van lasapparatuur

In de NEN-EN-IEC 60974-14 staat dat de verificatie (voorheen validatie) door een vakman moet worden uitgevoerd. Het dient één keer per jaar te gebeuren zodat de lasparameters betrouwbaar zijn. Bij het valideren wordt gecontroleerd of het aangegeven ampere en voltage op de displays van de lasmachine overeenkomen met de werkelijkheid. De afgelezen waarden en eventuele afwijkingen hiervan worden gedocumenteerd.

De verificatie van lasapparatuur kan op verschillende manieren gedaan worden. Echter schrijft de norm voor dat er 2 verschillende klassen zijn, de precisie klassen en de standaard klasse. Denk daarbij aan lengte vlamboog en de weerstand van de laskabels. Om deze eruit te halen kiezen wij ervoor om te meten met een diodeweerstandsbank. Niet de goedkoopste manier, wel de beste. Dit geeft een veel nauwkeurigere meting dan een weerstandsbank of amperetang die tijdens het lassen meet.

Voor de verificatie gebruikt onze Servicedienst een gekalibreerde diodeweerstandsbank. Een diodeweerstandsbank is een apparaat die gebruikt wordt om de spanning en stroom te meten of te regelen. 

In goed overleg

Samen met het bedrijf zetten wij uiteen wat nodig is. We melden wanneer er weer een verificatie uitgevoerd dient te worden, zodat we het goed in kunnen plannen. Eén van onze servicemonteurs komt langs wanneer het jullie schikt en alles kan in de werkplaats uitgevoerd worden. Na de validatie krijg je een validatierapport.

Als bij de validatie blijkt dat de waarden een te grote afwijking hebben en buiten de richtlijnen vallen van de norm zal er bekeken moeten worden of dit apparaat opnieuw gekalibreerd kan worden. Kalibratie is het opnieuw instellen of afregelen van de lasmachine.

Afspraak maken

Wil je een verificatie van de lasapparatuur bij jouw bedrijf? Laat ons contact met je opnemen.

Onze totaalaanpak - De schijf van vijf

Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. Elektrolas is een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, bieden scholing, verkopen, verhuren en bieden service op lasbenodigdheden. Dat is onze Schijf van Vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten klaar zijn voor de toekomst.