NEN 3140: Veiligheidskeuring van elektrisch gereedschap

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen bevat voor laagspanningsinstallaties. De Nederlandse wet stelt dat elektrische intstallaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. Volgens de ARBO wet is het de taak van de werkgever om te zorgen dat elektrische installaties en gereedschappen veilig zijn om te gebruiken. Werkgevers dienen aan te tonen wat er in het werk is gesteld om dit mogelijk te maken. Dat kan door (periodiek) onderhoud en inspectie.

NEN 3140 keuring door Elektrolas

Met de allernieuwste apparatuur testen wij de elektrische veiligheid met betrekking tot aardverbindingen, isolatieweerstand, lekstroom, verschilstroom en aanraakstroom. 

De keuring bestaat uit visuele inspectie, metingen en beproevingen met  de veiligheidsmeter. De resultaten van deze NEN 3140 keuring worden in een keuringscertificaat vastgelegd. Daarnaast worden de goedgekeurde apparaten voorzien van een sticker, zodat zichtbaar is dat de machine gekeurd is en wanneer de volgende inspectie nodig is. Indien gereedschap en/of verlengkabels niet acceptabel zijn volgens de keuring, kunnen onze servicemonteurs (in overleg) direct over gaan tot reparatie.  

De machinelijst met de bijbehorende keuringsrapporten worden vastgelegd in onze database en met jou gedeeld via Onze Lasportal. Via diezelfde portal ontvang je automatisch een melding wanneer de apparatuur weer toe is aan de jaarlijkse keuring. Maar dan hebben wij waarschijnlijk al proactief contact met je opgenomen.

Verplichting voor werkgever

De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140. Deze norm geeft veiligheidsbepalingen met als doel aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen. Niet alleen de installaties en gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn, ook de personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken dienen geïnstrueerd te zijn omtrent de veiligheid. Wanneer je aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoe je voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de ARBO wetgeving stelt.

Elektrische arbeidsmiddelen worden ook wel elektrische handgereedschappen genoemd. Populair omschreven als “alles waar een stekker aan zit”. Uiteraard moet de verantwoordelijke binnen een bedrijf wel letten op een duidelijke definitie. Zo valt een stekker aangesloten draaibank niet echt onder handgereedschap en zal eerder met de keuring van de vaste installatie meegenomen dienen te worden. Van belang is om deze categorie niet tussen wal en schip te laten zweven.

Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft de norm voor dat deze periodiek moeten worden gekeurd.

Afspraak maken

Wil je weten hoe het staat met de veiligheid van het elektrisch gereedschap binnen jouw bedrijf? Laat ons contact met je op te nemen. 

Onze totaalaanpak - De schijf van vijf

Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. Elektrolas is een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, bieden scholing, verkopen, verhuren en bieden service op lasbenodigdheden. Dat is onze Schijf van Vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten klaar zijn voor de toekomst.