Slimmer en veiliger werken door 24/7 service ondersteuning

Zo doen we dat

NEN 3140 keuring


NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevantie eisen bevat voor laagspanningsinstallaties. De Nederlandse wet stelt dat elektrische intstallaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. Volgens de ARBO wet is het de taak van de werkgever om te zorgen dat elektrische installaties en gereedschappen veilig zijn om te gebruiken. Werkgevers dienen aan te tonen wat er in het werk is gesteld om dit mogelijk te maken. Dat kan door (periodiek) onderhoud en inspectie.
De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140. Deze norm geeft veiligheidsbepalingen met als doel aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen. Niet alleen de installaties en gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn, ook de personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken dienen geïnstrueerd te zijn omtrent de veiligheid. Wanneer je aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoe je voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de ARBO wetgeving stelt.

Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft de norm voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden gekeurd.
 

NEN 3140 keuring door Elektrolas

Met de allernieuwste apparatuur testen wij de elektrische veiligheid met betrekking tot aardverbindingen, isolatieweerstand en de lekstroom (verschil- en aanraakstroom, vervangende en primaire lekstroom en lekstroom van de laskring).

De keuring bestaat uit visuele inspectie, metingen, beproevingen en een test met de veiligheidsmeter. De bevindingen worden in een keuringscertificaat vastgelegd. Daarnaast worden de goedgekeurde apparaten voorzien van een sticker, zodat zichtbaar is dat de machine gekeurd is en wanneer de volgende inspectie nodig is. Tevens kunnen we de keuring invoering in Certibank, onze online database. Via dit systeem ontvang je automatisch een melding wanneer de apparatuur weer toe is aan de jaarlijkse keuring.


Wil je meer informatie over wat de mogelijkheden zijn voor een keuring van lasapparatuur bij jouw bedrijf? Laat ons contact met je opnemen.

Onze totaalaanpak - De schijf van vijf


De schijf van vijf van Elektrolas Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. We zijn een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, bieden scholing, verkopen, verhuren en bieden service op lasbenodigdheden.

Kwaliteitsbeheer, verkoop, verhuur, scholing en servicedienst: dat is onze schijf van vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten kunnen excelleren.

 
Elektrolas_schijf_van_vijf_servicedienst