Veiliger proces met minder faalkosten door kwaliteitseisen te borgen

Zo doen we dat

ISO 3834

We zorgen ervoor dat je kwaliteit kunt aantonen, je laswerk regelmatig gecontroleerd wordt en belangrijke gegevens veilig worden opgeslagen. Certificatie van je kwaliteitssysteem is een omvangrijk traject, waarin we je graag geheel of gedeeltelijk begeleiden. Dit doen we volgens NEN-EN ISO 3834. Dit is een laskwalificatiesysteem waarmee een organisatie kan aantonen de kwaliteitseisen van laswerkzaamheden te borgen. 

Het werk als volgt

1. Inventarisatie: 
    We komen langs en bekijken welke acties er nodig zijn om te komen tot een kwaliteitsmanagementsysteem. 

2. Mogelijke acties (afhankelijk van de inventarisatie):
  • FPC kwaliteitshandboek, met daarin het conserveringsplan en keurings- en beproevingsplan. 
  • Lasmethodebeschrijvingen (WPS) volgens EN-ISO 15609.
  • Lasbenodigdheden met 3.1 certificaat.
  • Keuren en kalibreren van lasapparatuur volgens EN-ISO 50504. 
  • Lasser- en lasmethodekwalificaties (LK en LMK) behalen volgens EN-ISO 9606, EN-ISO 14732:2013, EN-ISO 15610 tot en met EN-ISO 15614-1.
  • Abonnementservice lascoördinator (SLA). Het hele jaar ondersteuning door inzet van één van onze IWT-ers.

3. Certificering: 
    Een externe audit boordeelt het kwaliteitsbeheersingssysteem. Na goedkeuring ga je via de nieuwe procedures aan
    de slag.
 

Onze totaalaanpak - De schijf van vijf

De schijf van vijf van Elektrolas Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. We zijn een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, bieden scholing, verkopen, verhuren en bieden service op lasbenodigdheden.

Kwaliteitsbeheer, verkoop, verhuur, scholing en servicedienst: dat is onze schijf van vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten kunnen excelleren.