Veiliger proces met minder faalkosten door kwaliteitseisen te borgen

Zo doen we dat

Externe lascoördinator EN 1090

Voor de vervaardiging van staal- en aluminium constructies heeft de EU een CE-markering vastgesteld. Regels voor fabrikanten in deze sectoren zijn vastgelegd in de norm EN 1090. Als je laswerkzaamheden onder executieklassen 2, 3 of 4 wilt uitvoeren, ben je verplicht een lascoördinator aan te stellen. 
De voornaamste taak van een lascoördinator is het beoordelen van de eisen waaraan een product moet voldoen. Dat gebeurt op het gebied van uitvoerbaarheid en lasbaarheid. Daarnaast wordt gekeken of de juiste lasprocedés aanwezig zijn. Zo niet, kijkt de lascoördinator of die in huis gehaald kunnen worden of dat het werk moet worden uitbesteed. In dat laatste geval kan hij de controle houden of dat bedrijf zich houdt aan de gestelde (las)kwaliteitseisen van het te maken product.
 

Wat doet de lascoördinator nog meer? Lasmethode en lasmethodebeschrijving

Tot de taak van de lascoördinator behoort ook de productieplanning: hoe snel en hoe effectief mogelijk kan er geproduceerd worden. Verder beoordeelt hij de goedkeuring van lasmethodekwalificaties en lasserskwalificaties en regelt hij de lasmethodebeschrijving en werkinstructies. Hij voert het beheer over de lastoevoegmaterialen, met de juiste certificaten en over moedermaterialen. Is er een nabehandeling nodig of moet er gecorrigeerd moet worden?  Tot slot is hij verantwoordelijk voor de identificatie en de naspeurbaarheid van het product met de daarbij behorende rapporten.
 

Zelf geen lascoördinator?

Vooral voor bedrijven die zelf niet beschikken over een lascoördinator biedt Elektrolas uitkomst. Maar ook voor bedrijven die wel een lascoördinator hebben kan Elektrolas een welkome ondersteuning zijn. 
 

Lascoördinator van Elektrolas

In de richtlijn EN ISO 14731 zijn alle taken en verantwoordelijkheden van de lascoördinator vastgelegd. Of het nu gaat om de staalbouw, machinebouw, scheepsbouw, on-shore/off-shore of echt specifieke klanteisen: voor elke branche heeft Elektrolas een specialist op het gebied van lascoördinatie in huis. De meesten van hen hebben een IWT-opleiding (International Welding Technologist, EXC 3), aangevuld met specifieke know how en kwalificaties.

Onze lascoördinator kan in het offertetraject van je project al wijzen op (eventuele) hobbels en hoe die vervolgens voorkomen kunnen worden. Hiermee voorkom je dat extra kosten gemaakt moeten worden of, nog erger, vervolgschade optreedt. Het gehele traject wordt schriftelijk vastgelegd, zodat altijd nagegaan kan worden hoe en waaarmee iets is gemaakt (traceerbaarheid). Iets wat van belang kan zijn bij eventuele reparaties later.

Advies en ondersteuning

Wil je meer toelichting wat onze lascoördinator voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem contact op via 0416-336777 of laat ons contact met jou opnemen.

Onze totaalaanpak - De schijf van vijf

Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. Elektrolas is een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, geven scholing, innoveren processen, verkopen en verhuren producten en bieden service op lasbenodigdheden. Dat is onze Schijf van Vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten klaar zijn voor de toekomst.
Elektrolas_schijf_van_vijf_kwaliteitsbeheer