Advisering

Tussen een theoretische geschoolde engineeringsafdeling en een praktisch geschoolde werkplaats kan ruis ontstaan in de communicatie. Dit komt bij de beste bedrijven voor. Ook bij het uitbesteden van werkzaamheden aan derden. Wij kunnen deze ruis wegnemen door de belangen van alle partijen op elkaar af te stemmen. Door één aanspreekpunt te zijn kunnen we snel schakelen met onze vijf diensten.

Forse efficiëntiewinst: het ElektroLasplan

Bekend probleem? Een engineer bedenkt een hightech concept dat vertaald moet worden naar de productieafdeling. Daar blijkt het concept niet praktisch uitvoerbaar te zijn. Ook mogelijk: de productie heeft onvoldoende kennis, waardoor niet de juiste instellingen of vaardigheden worden gebruikt.

Het ElektroLasplan ondervangt deze ruis en zorgt voor goede communicatie tussen de afdelingen. Dit plan is veel meer dan het globale lasplan dat veel bedrijven gebruiken. Een ElektroLasplan wordt geschreven door een onafhankelijke, pragmatische lastechneut. Hij denkt proactief mee over de praktische uitvoerbaarheid van een ontwerp en lost problemen op voordat ze aan het licht komen.

Interne audit

De ontdekking van verlopen certificaten gebeurt vaak precies op het moment wanneer het net niet uitkomt. Er moet dan snel een instantie worden benaderd die voor her-certificering kan zorgen. De kosten die dan voor het her-certificeren gemaakt moeten worden zijn vaak hoger als het bijhouden ervan.

Heb je binnenkort een audit? Of zou je aanspraak willen maken op een certificering en heb je zelf niet de mensen of de kennis in huis? Dan kun je door ons een pre-scan laten uitvoeren. Elektrolas heeft de praktijkmensen in huis die met jou en jouw productiemethodes kunnen meedenken en daar waar nodig kunnen adviseren voor verbeteringen. 
Advisering

Advies en ondersteuning

Bij vragen neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Onze totaalaanpak - De schijf van vijf

Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. Elektrolas is een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, geven scholing, innoveren processen, verkopen en verhuren producten en bieden service op lasbenodigdheden. Dat is onze Schijf van Vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten klaar zijn voor de toekomst.