Cobot lasser: de kartrekker voor een efficiëntere productie

De cobot lasser is een lasser met enthousiasme voor automatisering en is iemand die graag met zowel zijn hoofd als met zijn handen werkt. Deze persoon werkt graag met moderne apparatuur en technieken, vindt het leuk om te programmeren en verschillende laswerkzaamheden uit te voeren. De cobot lasser is te vinden in bedrijven die innoveren en voorop willen lopen in markt. Klaar zijn voor de laswerkplaats van morgen. De cobot lasser is ook te vinden in industriële bedrijven waar laswerkzaamheden van zodanige aard zijn dat hier een cobot voor wordt gebruikt. Hierbij kan worden gedacht aan laswerk in kleine series.

Wat doet een cobot lasser

De cobot lasser voert laswerk uit met een constante en voorspelbare kwaliteit. Het doel van de cobot lasser is om de laswerkzaamheden in het bedrijf te automatiseren, moderniseren en efficiënter te maken. Daarom is deze persoon actief in de werkplaats en in staat te programmeren op de cobot. De cobot lasser is in staat in te schatten welk laswerk geschikt is om gemechaniseerd uit te voeren. De belangrijkste werkzaamheden zijn:
  • Programmeren van de cobot.
  • Uitvoeren van laswerkzaamheden met behulp van de cobot.
  • Bedenken en maken van mallen voor de cobot.
  • Lezen van lastechnische tekeningen en WPS-en en deze interpreteren.
  • Controleren van de kwaliteit van het laswerk voor, tijdens en na de productie.
  • Werken volgens de technische specificaties en kwaliteitsnormen.

De cobot lasser ontvangt opdrachten vanuit het bedrijfsbureau, de meewerkend lasvoorman en/of werkplaatschef. Verantwoording legt de cobot lasser af aan de werkplaatschef of de meewerkend lasvoorman.

Welke competenties heeft een cobot lasser

Voor goed vakmanschap is het noodzakelijk dat de persoon over competenties beschikt die bepalend zijn voor de functie, het beroep. Een cobot lasser dient te beschikken over:

Zelfstandigheid
Een cobot lasser is in staat zijn laswerk zelfstandig uit te voeren. Is de kartrekker voor de efficiënte uitvoering van de productie binnen het bedrijf. Denkt zelf na over automatiseren van de werkprocessen.

Procesverbetering
Een cobot lasser heeft affiniteit met procesverbetering en kijkt naar nieuwe kansen. 

Enthousiasme voor automatiseren
Een cobot lasser vindt het leuk te kijken naar hoe laswerk efficiënter kan worden uitgevoerd en vindt het leuk om te programmeren.

Lastechnisch inzicht
Een cobot lasser heeft kennis van de lasprocessen. Doordat de cobot het laswerk doet is de handvaardigheid van minder groot belang in vergelijking met een reguliere lasser.

Wat behoort tot de opleiding cobot lasser

Om te kunnen groeien in het vak en over de juiste competenties te beschikken is voor de cobot lasser een leertraject uitgezet. Dit bestaat uit lasopleidingen, lascursussen en workshops.
 
Door te groeien in het werk wordt het talent ontwikkelt, het vakmanschap stijgt, de waardering wordt groter, andere verbanden worden gelegd en oplossingen worden sneller gevonden.

Doorgroeimogelijkheden voor een cobot lasser

Ben je ambitieus en wil je doorgroeien binnen de lastechniek. Dan zijn er verschillende functies / beroepen waarvoor je door kunt leren:
 

Elektrolas adviseert de juiste route

Door het opleiden van medewerkers projectmatig aan te vliegen ga je strategische beslissingen maken. Wij adviseren je waar je op lange termijn met je medewerkers naar toe kunt werken en welke scholing daarvoor nodig is. We hebben een eigen lasschool in Waalwijk, waar we alle opleidingen en workshops aanbieden. Hierdoor verloopt de doorstroming van het leertraject heel soepel. Wil je met ons in gesprek voor een traject voor cobot lasser of wil je samen kijken naar je volledige personeelsbestand? Neem contact op met onze afdeling Scholing via 0416-235036 of lasschool@elektrolas.com. Je kunt ook je gegevens achterlaten en dan nemen wij contact op met jou.

Onze totaalaanpak - De Schijf van Vijf


Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. Elektrolas is een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, bieden scholing, verkopen, verhuren en bieden service op lasbenodigdheden. Dat is onze Schijf van Vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten klaar zijn voor de toekomst.