Inspectie Test Plan (ITP)

Een Inspectie en Test Plan geeft een systematisch overzicht van alle testen en beoordelingen die moeten worden uitgevoerd, wanneer ze worden uitgevoerd, door welke partij ze worden uitgevoerd, volgens welke norm of procedure en wat de goed- en afkeurcriteria zijn. Het gebruik van een Inspectie en Test Plan geeft je de mogelijkheid om zorgvuldig alle inspectiepunten te controleren tijdens de productie.

Kwaliteitsborging tijdens gehele productieproces

Kwaliteit van een product kan niet pas ontstaan bij de kwaliteitscontrole, het dient in het productieproces opgenomen te zijn. Om dat te kunnen borgen dienen vooraf belangrijke activiteiten, eisen en acceptatiecriteria te worden opgesteld. Een Inspectie- en Test Plan is daarbij een goed en belangrijk document. Hierin beschrijf je de beoordelingsmethoden en frequenties van keuringen. Zo is het voor alle betrokken partijen duidelijk wat er verwacht wordt en na welke bewerking er zogenoemde hold- en witnesspoints (stoppunten) zijn gepland.

Meerdere partijen betrokken bij ITP

Bij een Inspectie- en Test Plan zijn meerdere partijen betrokken. De leverancier, Class, eindklant en wij als QC voor jou.  
 
  • In de eerste meeting worden alle eisen, acceptatiecriteria en inspectiemomenten vastgelegd. Vooraf aan de inspecties vindt vaak een pre-meeting plaats. Er wordt besproken welke punten van het ITP worden uitgevoerd. 
  • De inspecties en testen gebeuren onder het toeziend oog van de "Class". De tetsen die zijn goedgekeurd worden door alle partijen afgestempeld.
  • Na iedere test wordt een rapport opgemaakt, ook wel NCR (Non Conformation Record) genoemd. Hierin zijn de tekortkomingen en oplossingen opgenomen die ter plaatse besproken zijn. Dit zal voor de volgende inspectie door de leverancier opgelost dienen te zijn.

Als alle inspecties en testen zijn verricht wordt als laatste de documentatie gecheckt. Doordat gedurende de productie steeds meer documenten toegevoegd worden is het vaak een boekwerk van ruim 100 pagina's. Dit wordt ook wel een MDB (Manufacturing Data Book) genoemd.

Onze specialisten kunnen je ondersteunen

Indien de gelaste constructies complexer worden of als de klant of keuringsinstantie dit wenst, kunnen wij voor jou een Inspectie- en Test Plan opstellen die vervolgens als rode draad door het gehele productieproces heen loopt. Kwaliteit gegarandeerd. Wil je meer informatie over wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact op via 0416-235036. Of laat je gegevens achter.

Onze totaalaanpak - De schijf van vijf

Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. Elektrolas is een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, geven scholing, innoveren processen, verkopen en verhuren producten en bieden service op lasbenodigdheden. Dat is onze Schijf van Vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten klaar zijn voor de toekomst.