EN 1090

Sinds 1 juli 2014 is de norm EN 1090 wettelijk van kracht. Dit betekent dat het verplicht is om zowel staal- en aluminiumconstructies als de onderdelen hiervan, van een CE markering te voorzien. Een CE markering is een verklaring van de fabrikant dat de producten voldoen aan alle constructieve eisen die in de bijbehorende productnormen(en) gesteld worden. De CE markering geeft aan dat het product voldoen aan de daarvoor geldende EG richtlijnen.

Drie delen van de EN 1090

 • EN 1090-01 is de Europese Richtlijn voor de constructie van staal- en aluminium producten. Het beschrijft de voorwaarden waar een kwaliteitssysteem van een   productieproces aan moet voldoen om te komen tot een CE markering. Voor de technische eisen verwijst de EN 1090-01 naar de andere twee delen.
 • EN 1090-02 heeft betrekking op staalconstructies.
 • EN 1090-03 heeft betrekking op aluminiumconstructies.

In de EN 1090-2 worden EXC (execution classes) aangegeven. Bouwwerken dienen op voorhand ingedeeld te worden in een uitvoeringsklasse welke kan variëren van EXC1 tot en met EXC4. Hoe hoger de klasse hoe hoger de technische eisen. Dit heeft eveneens gevolgen voor het lasproces, waarbij er grote verschillen ontstaan tussen de uitvoeringsklassen, bijvoorbeeld het niveau van de lascoördinator.

Door de intreding van de EN 1090-1, is het verplicht om een FPC (Factory Production Control) op te zetten. Dit is een kwaliteitssysteem welke beoordeeld wordt volgens de EN1090-1. Invoering van FPC betekent invoering van een (kwaliteits)handboek waarin zaken zoals verantwoordelijkheden en bestaande productieprocessen schriftelijk vastgelegd worden. Onder andere de rol van de lascoördinator, de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden, dienen hierin omschreven te zijn. Eveneens de periodieke keuringen van gereedschappen en lasapparatuur dienen in een procedure vastgelegd te zijn.

Voor de lastechniek verwijst de EN 1090 naar de ISO 3834.

Verdeling EN 1090-2 en EN-ISO 3834 in tabel

EN 1090-2 EN-ISO 3834
  EN-ISO 3834-1
Algemeen deel
EXC 1
Woning, agrarische gebouwen, opslagloodsen
EN-ISO 3834-4
Elementaire kwaliteitseisen
EXC 2 **
Gebouwen algemeen
EN-ISO 3834-3
Standaard kwaliteitseisen
EXC 3 *
Grote risico's / vermoeiing
EN-ISO 3834-2
Uitgebreide kwaliteitseisen
EXC 4 *
Kerncentrales, extreem grote stadions, bruggen
EN-ISO 3834-2
Uitgebreide kwaliteitseisen
* In deze uitvoeringsklassen is de functie van een lascoördinator verplicht.
** Meest gekozen niveau.

Wat is de rol van de lascoördinator bij het werken volgens EN-ISO 3834?

 • Vanaf uitvoeringsfase 2, 3 en 4 is het verplicht een lascoördinator aan te stellen.
 • Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de EN–ISO 14731.
 • De voorbereiding, de coördinatie tot aan bewaking en eindcontrole van de productie vallen onder de verantwoordelijkheid van de lascoördinator.
 • Takenpakket van de lascoördinator vastleggen in een kwaliteitssysteem, denk daarbij aan toezicht van de laskwalificaties en het akkoord geven op lasproeven.
 • Voor lascoördinator uitvoeringsklasse 2 volstaat een cursus lascoördinator.
 • Voor lascoördinator uitvoeringsklasse 3 en 4 wordt een niveau aanbevolen van IWS (International Welding Specialist) IWT (International Welding Technologist), IWE (International Welding Engineer).

​​​​​​​EN 1090 zaken op een rij

 • Regels voor het vervaardigen en verhandelen van staal- en aluminiumconstructies en onderdelen ervan.
 • CE markering verplicht sinds 01-07-2014.
 • Geharmoniseerde norm – einde van aparte regels – begin vrij handelsverkeer binnen de EU.
 • Consequenties voor organisaties binnen de staal- en aluminiumbranche.
 • Bouwwerken worden op voorhand in een EXC (execution class) ingedeeld (EXC 1 t/m EXC 4).
 • Hoe hoger de klasse, hoe hoger de technische eisen.
 • Voor de lastechniek verwijst de EN 1090 naar de ISO 3834.
 • De EN-ISO 3834 is een laskwalificatiesysteem waarmee een organisatie kan aantonen de kwaliteitseisen van laswerkzaamheden te borgen.
 • Werkt u onder de EN 1090-2? Dan moet u aan de kwaliteitseisen van de ISO 3834 voldoen.
 • EN 1090-1 FPC-systeem, inclusief het laskwaliteitsmanagementsysteem volgens NEN-EN ISO 3834, moet gecertificeerd zijn.
 • Certificering FPC door een extern aangemelde instantie (NoBo)

​​​​​​​EN 1090 zaken op een rij

Heb je vragen over de norm EN 1090 óf wil je voorzien worden van een CE markering? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Onze totaalaanpak - De Schijf van Vijf

Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. Elektrolas is een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, geven scholing, innoveren processen, verkopen en verhuren producten en bieden service op lasbenodigdheden. Dat is onze Schijf van Vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten klaar zijn voor de toekomst.