Visuele lasinspectie volgens ISO 5817


Is de constructie gelast en wil je die graag laten inspecteren? Elektrolas doet dit nauwkeurig volgens de NEN EN 5817:2014. Dat wil zeggen dat onze certificeerde lasinspecteurs (IWT & VTw-2) al het laswerk visueel en niet destructief inspecteren. Hierdoor bieden wij je flexibiliteit en een besparing op de personeelskosten. Een eventuele destructieve inspectie verloopt via een onafhankelijk laboratorium.

Wat is NEN-EN-ISO 5817?

NEN-EN-ISO 5817 is de internationale norm voor lasonvolkomenheden. Deze norm beschrijft de onvolkomenheden die toelaatbaar zijn voor het laswerk. De NEN-EN-ISO 5817 kent 3 verschillende kwaliteitsniveaus, namelijk:

ISO 5817 klasse B

Het meest strenge kwaliteitsniveau is ISO 5817 klasse B. Hierbij wordt een zeer hoog niveau verwacht van de lasser. De lasverbinding moet aan de hoogste eisen voldoen.
 

ISO 5817 klasse C

Kwaliteitsniveau ISO 5817 klasse C komt het meest voor. 
 

ISO 5817 klasse D

Het minst strenge niveau van ISO 5817 is klasse D.
visuele-lasinspectie-iso-5817
lasinspectie-lasinspecteur

Beoordelen lasonvolkomenheden volgens ISO 5817

De verschillende ISO 5817 klasses beschrijven welke onvolkomenheden in de las toelaatbaar zijn en welke niet. De ISO 6520 geeft alle afwijkingen / imperfecties (lasfouten) aan die kunnen voorkomen in gelaste verbindingen. De 5817 geeft aan of dat deze toegelaten zijn of niet. Er zijn verschillende manieren om een las te beoordelen, destructief, niet destructief of visueel. Allemaal gebruiken ze de NEN-EN-ISO 5817 norm om aan te tonen of de onvolkomenheden toelaatbaar zijn of niet. Visueel kun je de las beoordelen aan de hand van de juiste meetgereedschappen, kennis van norm en een juist rapport. Certificaten worden onder de ISO 9712 uitgegeven. Deze internationale norm specificeert eisen voor de beginselen voor de kwalificatie en certificatie van personeel dat industrieel niet-destructief onderzoek (NDO) uitvoert.

ISO 5817 visuele lasinspectie door Elektrolas

Elektrolas heeft meerdere mensen in dienst die gecertificeerd zijn voor het visueel beoordelen van lasverbindingen. Zij hebben de opleiding VT-w2 succesvol afgerond, hun ogen worden jaarlijks getoetst en we houden hun kennis op peil.

Elektrolas kan het volgende verzorgen: 
  1. Elektrolas onderzoekt welke ISO 5817 klasse gevraagd wordt
  2. We bepalen de hoeveelheid dat gerapporteerd dient te worden
  3. Elektrolas onderzoekt of meerdere ISO normen van toepassing zijn
  4. Er wordt een planning opgesteld om te ondersteunen
  5. Eventueel leiden we je personeel op 
lasinspectie-laswerk

Onze totaalaanpak - De schijf van vijf

Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. Elektrolas is een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, geven scholing, innoveren processen, verkopen en verhuren producten en bieden service op lasbenodigdheden. Dat is onze Schijf van Vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten klaar zijn voor de toekomst.
schijf-van-5-elektrolas