Hygiënisch lasser: lassen zonder besmetting of corrosievorming

Een hygiënisch lasser is gespecialiseerd in het maken van een hygiënische (schone) verbinding op dunwandige voedingsmiddelenbuizen. Hij dient veel aandacht te besteden aan het aspect veiligheid en hygiëne, zowel zijn persoonlijke veiligheid (beschermingsmiddelen) als de veiligheid van de installatie en de leden van het team waarmee hij eventueel samenwerkt.  Niet alleen de las, ook de inbouwmanier moet voldoen aan de gestelde hygiënische en technische voorwaarden. De hygiënisch lasser is hoofdzakelijk werkzaam bij en voor voedingsmiddelen en farmaceutische bedrijven.

Wat doet een hygiënisch lasser

De hygiënisch lasser heeft een uitvoerende rol. Hij/zij fit en last RVS leidingcomponenten in een team of zelfstandig. Hij heeft de verantwoordelijkheid om een leidingtraject of onderdelen daarvan, volgens specificatie te construeren en lassen. Hij is zich bewust van zijn invloed op de productveiligheid. Zijn persoonlijke hygiëne en invloed op besmetting van het product staan daarbij centraal. De kerntaken zijn:
  • Lassen van leiding componenten
  • Hygiënische installatie / constructie
  • Las indentificatie / registratie

De hygiënisch lasser dient rekening te houden met beperkingen van de werkomstandigheden, toe te passen materialen en omgeving. Hij doet een laatste check (LMRA) voordat de laswerkzaamheden beginnen en rapporteert eventuele afwijkingen die invloed hebben op de kwaliteit van zijn/haar werk. De hygiënisch lasser overlegt beperkingen en/of omvangrijkere problematiek met leidinggevende of opdrachtgever.

De competenties van een hygiënisch lasser

Voor goed vakmanschap is het noodzakelijk dat de persoon over competenties beschikt die bepalend zijn voor de functie, het beroep. Een pijplasser dient te beschikken over:

Verantwoordelijkheid
De hygiënisch lasser is zich bewust van de hygiënische en technische eisen van de werkzaamheden en het in tact houden van de traceerbaarheid van de gebruikte materialen en geproduceerde las.

Specialistische kennis
Om een 'schone' las te kunnen leggen dient de lasser over specialistische kennis en vaardigheden te beschikken. Een hygiënische las onderscheidt zich van een normale las in de eisen voor voorkoming van eventuele besmetting of corrosievorming in het lasgebied.

Wat behoort tot de opleiding pijplasser

Om te kunnen groeien in het vak en over de juiste competenties te beschikken is voor de pijplasser een leertraject uitgezet. Dit bestaat uit lasopleidingen, lascursussen en workshops.
 
Door te groeien in het werk wordt het talent ontwikkelt, het vakmanschap stijgt, de waardering wordt groter, andere verbanden worden gelegd en oplossingen worden sneller gevonden.

Doorgroeimogelijkheden voor een hygiënisch lasser

Ben je ambitieus en wil je doorgroeien binnen de lastechniek. Dan zijn er verschillende functies / beroepen waarvoor je door kunt leren:
 
Elektrolas ondersteund operationeel en kaderpersoneel de juiste stappen te kunnen maken door hun vakkundig op te leiden.

Elektrolas adviseert de juiste route

Door het opleiden van medewerkers projectmatig aan te vliegen ga je strategische beslissingen maken. Wij adviseren je waar je op lange termijn met je medewerkers naar toe kunt werken en welke scholing daarvoor nodig is. We hebben een eigen Vakschool in Waalwijk, waar we alle opleidingen en workshops aanbieden. Hierdoor verloopt de doorstroming van het leertraject heel soepel. Wil je met ons in gesprek voor een traject voor cobot lasser of wil je samen kijken naar je volledige personeelsbestand? Neem contact op met onze afdeling Scholing via 0416-235036 of lasschool@elektrolas.com. Je kunt ook je gegevens achterlaten en dan nemen wij contact op met jou.

Onze totaalaanpak - De Schijf van Vijf


Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. Elektrolas is een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, bieden scholing, verkopen, verhuren en bieden service op lasbenodigdheden. Dat is onze Schijf van Vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten klaar zijn voor de toekomst.