Slimmer en veiliger werken door 24/7 service ondersteuning

Zo doen we dat

Onderhoud en reparatie autogeen

Er bestaan geen wettelijke eisen of normeringen voor het veilig werken en opslaan van autogeen apparatuur. Wel vermeldt de ARBO wet dat arbeidsmiddelen, die onderhevig zijn aan slijtage en een aanleiding kunnen zijn voor gevaarlijke situaties, beproefd dienen te worden zo vaak als noodzakelijk om een veilige situatie te waarborgen. Dit houdt in dat de werkgever wettelijk verantwoordelijk is voor de veiligheid van het personeel die onder meer werken met autogeen aparratuur. Daarom heeft Elektrolas een normering opgesteld die aangeeft wat noodzakelijk geacht wordt om te voldoen aan het veilig werken met en opslaan van autogeen gereedschap.

Inspecteren en keuren van snijbranders, reduceerventielen en autogeen gereedschap


Het doel van regelmatige inspectie is om gebreken te ontdekken en te voorkomen dat die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren. De inspectie bestaat uit een visuele controle en een controle door meting. Bij de visuele controle worden de arbeidsmiddelen kritisch bekeken waarbij eventuele beschadigingen kunnen worden vastgesteld. Ook kan, meestal door verkleuring, worden vastgesteld of het materiaal te heet is geweest. In vele gevallen kan je dat ook ruiken.

Arbeidsmiddelen die gevaar opleveren worden in overleg omgezet naar veilige arbeidsmiddelen. De goedgekeurde middelen worden voorzien van een inspectielabel waar zowel de datum van de inspectie als de datum van de volgende inspectie op staat vemeld. 
 

Inspectiepunten

 • Reduceerventielen, branders, lassets, slangen, koppelingen en vlamdovers dienen periodiek visueel  gecontroleerd te worden.
 • Periodieke inspectie van reduceerventielen op ELLAS GASPAD V12.1 op o.a. de volgende zaken;
  • Lekdichtheid
  • Uitgaande druk correspondeert met manometers
  • Werking manometers
  • Lekkage klep
  • Functioneren van afblaas
  • Slangen en vlamdovers zijn niet ouder dan 5 jaar.

Zuurstof en brandbaar gas ventielen zijn voorzien van een vlamdover met 3 functies:
 1. Vlamdovend sintermetaal
 2. Terugslagklep
 3. Thermische beveiliging


Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor onderhoud en keuren van autogeen gereedschap bij jouw bedrijf? Laat ons contact met je opnemen.

Onze totaalaanpak - De schijf van vijf


De schijf van vijf van Elektrolas Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. We zijn een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, bieden scholing, verkopen, verhuren en bieden service op lasbenodigdheden.

Kwaliteitsbeheer, verkoop, verhuur, scholing en servicedienst: dat is onze schijf van vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten kunnen excelleren.

 
Elektrolas_schijf_van_vijf_servicedienst