Lascoördinator: coördineren en controleren van laswerkzaamheden

Een lascoördinator adviseert over de mogelijkheden van het op de juiste wijze uitvoeren van gevraagde laswerkzaamheden. Hij coördineert de voorbereiding, begeleidt en voert controles uit op de laswerkzaamheden. Deze moeten voldoen aan de vooraf opgestelde klant en productie criteria en de bijbehorende normen. De lascoördinator is te vinden bij bedrijven waar aan de producten kwaliteitseisen gesteld worden. Werkplaatsen en bouwplaatsen van constructiebouw, scheepsbouw, voedingsmiddelenindustrie, offshore, petrochemie.

Wat doet een lascoördinator

De voornaamste taak van een lascoördinator is het beoordelen van de eisen waaraan een product moet voldoen. Op gebied van uitvoerbaarheid en lasbaarheid. Maar een lascoördinator doet nog meer:
  • Inventariseren of de juiste lasprocedures aanwezig zijn.
  • Bij uitbesteed werk controle houden of dat bedrijf zich aan de gestelde kwaliteitseisen houdt.
  • Lasmethoden- en lasserskwalificaties beoordelen.
  • Voor lasmethodebeschrijvingen (WPS) en werkinstructies zorgen.
  • Certificaten van lastoevoegmaterialen beheren.
  • Traceerbaarheid van het product in orde hebben.

De lascoördinator maakt veelal deel uit van de kwaliteitsdienst. Bedrijven die EN1090 zijn gecertificeerd zijn verplicht een lascoördinator aan te stellen.

Welke competenties heeft een lascoördinator

Voor goed vakmanschap is het noodzakelijk dat de persoon over competenties beschikt die bepalend zijn voor de functie, het beroep. Een lascoördinator dient te beschikken over:

Communicatief sterk
Communiceren en instrueren van personeel, gesprekken met leveranciers, mondeling en schriftelijk rapporteren is van belang. 

Gestructureerd
Certificaten van lastoevoegmaterialen, lasprocedures, geldige kwalificaties, werkinstructies en de traceerbaarheid van producten dient op orde te zijn.

Onafhankelijkheid
Kwaliteit vergt een onafhankelijk oordeel, zonder verkoopdoelstellingen. Het is kwalitatief goed of niet goed, daar zit niks tussenin.

Wat behoort tot de opleiding lascoördinator

Om te kunnen groeien in het vak en over de juiste competenties te beschikken is voor de lascoördinator een leertraject uitgezet. Dit bestaat uit lasopleidingen, lascursussen en workshops.

Door te groeien in het werk wordt het talent ontwikkelt, het vakmanschap stijgt, de waardering wordt groter, andere verbanden worden gelegd en oplossingen worden sneller gevonden.

Doorgroeimogelijkheden voor een lascoördinator

Ben je ambitieus en wil je doorgroeien binnen de lastechniek. Dan zijn er verschillende functies / beroepen waarvoor je door kunt leren:
 
Elektrolas ondersteund operationeel en kaderpersoneel de juiste stappen te kunnen maken door hun vakkundig op te leiden.

Elektrolas adviseert de juiste route

Door het opleiden van medewerkers projectmatig aan te vliegen ga je strategische beslissingen maken. Wij adviseren je waar je op lange termijn met je medewerkers naar toe kunt werken en welke scholing daarvoor nodig is. We hebben een eigen lasschool in Waalwijk, waar we alle opleidingen en workshops aanbieden. Hierdoor verloopt de doorstroming van het leertraject heel soepel. Wil je met ons in gesprek voor een traject voor cobot lasser of wil je samen kijken naar je volledige personeelsbestand? Neem contact op met onze afdeling Scholing via 0416-235036 of lasschool@elektrolas.com. Je kunt ook je gegevens achterlaten en dan nemen wij contact op met jou.

Onze totaalaanpak - De Schijf van Vijf


Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. Elektrolas is een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, bieden scholing, verkopen, verhuren en bieden service op lasbenodigdheden. Dat is onze Schijf van Vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten klaar zijn voor de toekomst.