“Kwaliteit vergt een onafhankelijk oordeel”


Kwaliteitsbeheer is een van de diensten die Elektrolas maken tot een totaalleverancier op lasgebied. Patrick van Asperen is een van onze Lastechnisch Adviseurs. Een IWT’er (International Welding Technologist) met een brede vaktechnische ervaring. Patrick is sinds 2019 bij Elektrolas in dienst. Certificeringen, scholingen, controles en lasverbetertrajecten zijn Patricks dagelijkse uitdagingen. 

IWT’er
“Hoe twee materialen aan elkaar verbonden worden, heeft mij altijd gefascineerd. Toen ik een jaar of 16 was, kreeg ik van mijn vader een lasapparaat. Ik begon met het lassen aan auto’s. Ondertussen kreeg ik opdrachten voor licht constructiewerk. Later – ik deed toen al een lasopleiding – heb ik allerlei designobjecten gemaakt voor een kunstenaar. Toen mensen eenmaal wisten dat ik kon lassen, kwam vanzelf de vraag naar hekwerken, schoorsteenkappen en RVS afzuigkappen. Na mijn diploma’s Handvaardigheid 1 tot en met 4, heb ik kaderopleidingen gevolgd en ben ik IWT’er geworden.”

Ambitie
Patrick werd achtereenvolgens lasser, meewerkend voorman, chef werkplaats en uiteindelijk lascoördinator. “Ik heb gewerkt aan onshore en offshore projecten. Werk waarbij strikte normen gelden voor de kwaliteit van het laswerk. Maar tijden veranderen. Het bedrijf waarvoor ik werkte koos een nieuwe richting en richtte zich meer en meer op machinebouw voor de foodindustrie. Daarmee veranderden de eisen aan de kwaliteit van mijn werk. De lassen moeten hygiënisch zijn, maar boden mij in technisch opzicht niet echt heel veel uitdagingen meer. Ik ben Lastechnisch Adviseur geworden bij Elektrolas omdat mijn ambitie lag in het schrijven van lasplannen, het begeleiden van certificeringen, het uitvoeren van lasverbetertrajecten, het uitvoeren van inspecties en het lesgeven.”

Versmelting
“Er is in de markt een enorme behoefte aan ondersteuning op kwaliteitsgebied. Bij een recente visuele inspectie van 6 projecten bleken er 5 niet volgens de normen te zijn uitgevoerd. Hoe dat komt? Kennis zit vaak in het hoofd van de lasser die in eerste instantie met het project bezig is geweest. Als de juiste werkwijze niet is vastgelegd, is een personeelswisseling of ziekte al voldoende om die kennis te laten wegvloeien uit het bedrijf. Door interventie van een Lastechnisch Adviseur zorgt een bedrijf ervoor te voldoen aan de voorgeschreven eisen. We troffen lassen aan die er optisch goed uitzagen zonder dat er daadwerkelijk een omsmelting van materialen had plaatsgevonden omdat het ampèrage te laag was ingesteld. De delen waren feitelijk gewoon tegen elkaar geplakt. Je kunt je voorstellen wat er gebeurt als op deze manier een brug wordt geconstrueerd.” 

Reddingsbrigade
Patricks besluitvaardigheid en de planmatige manier van werken komen niet helemaal uit de lucht vallen. Ter illustratie komen we op zijn activiteiten voor de Reddingsbrigade, een van zijn hobby’s naast hardlopen, zwemmen, hiken en motorrijden. “Ik ben lid van een eenheid van de Nationale Reddingsvloot (NRV). Deze redt bij noodsituaties drenkelingen uit het water. Als instructeur geef ik wekelijks les in het binnenbad in Veghel aan kandidaten die willen opgaan voor het diploma Life Saver 1, 2 en 3. Zij leren eerst zichzelf te redden en daarna een ander te redden op verschillende manieren. We kennen zogeheten ‘droge reddingen’ vanaf de kant en ‘natte reddingen’ waarbij de Life Saver de drenkeling redt door zelf in het water te gaan. Kandidaten die dat onder de knie hebben kunnen leiding geven bij grote reddingen, zoals situaties waarbij er sprake is van meerdere drenkelingen.”

Onafhankelijk
Patrick gaat dus door tot het vereiste resultaat aantoonbaar is behaald. Een eigenschap die onlosmakelijk is verbonden met zijn functie. “Kwaliteitsbeheer is bij Elektrolas een aparte afdeling. Dus los van Verkoop, Verhuur en Service. Het werk van een Lastechnisch Adviseur is heel zwartwit. Iets is goed of niet. Kwaliteit vergt een onafhankelijk oordeel, zonder verkoopdoelstellingen. Onze opdrachtgevers hebben behoefte aan een objectief inzicht om vervolgens precies te weten hoe het lasproces aangepast moet worden. Zo kunnen zij voldoen aan de eisen die aan het werk worden gesteld. En dat is precies wat mijn werk inhoudt.”
 
.
Patrick_van_Asperen_Elektrolas_Kwaliteitsbeheer&Scholing
“Het werk van een Lastechnisch Adviseur is heel zwartwit. Iets is goed of niet.”
Patrick van Asperen, Lastechnisch Adviseur

T: +31 (0)6 18353894
E: patrick@elektrolas.com

 

Onze totaalaanpak - De schijf van vijf


Alle kennis en middelen rond lasvragen hebben wij in eigen huis. Wij zijn één aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het lasproces, van aanbesteding tot kwaliteitscontrole. We zijn een totaalaanbieder op lasgebied. We borgen kwaliteit, bieden scholing, verkopen, verhuren en bieden service op lasbenodigdheden.

Kwaliteitsbeheer, verkoop, verhuur, scholing en servicedienst: dat is onze schijf van vijf. Vijf diensten die elkaar versterken. Zo zorgen wij dat onze klanten kunnen excelleren.