Vernieuwde Verbetercheck lasrook

30-07-2020

Bij veel productieprocessen in de metaalindustrie komen stoffen en dampen vrij, welke schadelijk zijn voor mens en milieu. Daarom heeft de overheid in de ARBO-wetgeving en de Wet Milieubeheer eisen gesteld aan Maximaal Aanvaarde Concentratie (MAC-waarde) in productieruimten. Voldoen jouw werkplaatsen hieraan?

Om te bepalen of je bedrijf aan de eisen voldoet is meten de enige juiste oplossing. Elektrolas kan deze meting voor je uitvoeren en we adviseren je mocht er een overschrijding zijn van de MAC-waarde. De verbetercheck is gratis en verplicht je tot niks. Samen beter, slimmer en veiliger.

De grenswaarde van Chroom 6 ligt al enige tijd op het maximum van 1mg/m3. Maar 5x beter heeft nu de Verbetercheck Lasrook vernieuwd. De Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) heeft de vernieuwde check goedgekeurd en hanteert deze als referentiekader bij de inspectie.

Vraag een Lasrook Verbetercheck aan.