Traceability van lasdocumentatie

14-02-2018

Lastechnieken worden veel en breed toegepast in diverse industriegroepen, van staalconstructie in civiele bouw tot machines voor microchips. Door de diversiteit van toepassing varieert ook het risico op gevolgschade door eventuele fouten en defecten die voor, tijdens en na productie optreden.

Omdat lassen wordt gezien als een bijzonder proces en er na het lassen slechts een inschatting gemaakt kan worden van de actuele staat van de verbinding is er veel mee gemoeid het hele proces in goede banen te leiden. Om kwaliteit te borgen zijn er diverse systemen en regelgevingen welke beschrijven hoe en wat vast te leggen wederom voor, tijdens en na productie. Het belang van al deze documentatie is om inzichtelijk te maken wat wanneer door wie en met welke materialen en procedures gewerkt wordt. Een lasmethode kwalificatie (LMK) is slechts een speld in de hooiberg van het gehele pakket documenten voor een bepaald project.
 

Voor alle betrokken partijen heeft traceerbaarheid een andere invloed op de werkzaamheden die ze gewend zijn uit te voeren. Zo heeft de staalfabrikant zijn handen vol aan het opstellen van het juiste type certificaat, is de lasser druk met het behalen van de juiste lassers kwalificatie (LK) en is de kwaliteitsman verantwoordelijk voor het verzamelen, archiveren en structureren van alle documenten.

Op de dag van vandaag wordt ook voor kleinere bedrijven, zoals constructie bedrijven, traceerbaarheid een heet hangijzer. Over het algemeen zijn zij niet gewend aan mensen of opdrachtgevers die alles willen weten omtrent hun normale manier van werken, “hetgeen ze al 20 jaar doen”…

De verschillen in traceerbaarheid binnen de lastechniek lopen sterk uiteen door de eventuele gevolgschade bij falen van de gemaakte constructies of machines. Zo is het gevolg van een afbrekende leidingsteun over het algemeen minder risicovol dan een falende hijskraan in een bouwproject.  Daarnaast zijn er vaak grote economische belangen gemoeid zoals in de Olie&Gas sector waar zekerheid en garantie een groot goed is.

Wij kunnen je alles vertellen over de zaken rondom traceerbaarheid en hoe deze kwestie aan te pakken.

Neem contact op met:
Jos Jacobs
T: 06-13992775
E: jos@elektrolas.com