Stiftlassen

20-06-2018

“Zwart-Wit verbinding staal en beton?” Zo ga je er mee om binnen EN-ISO 1090. Elektrolas ontzorgt je in het proces van kwalificeren in de wereld van staalconstructies binnen de civiele sector. 

In de staalbouw voor civiele toepassingen is de combinatie tussen staal en beton een algemeen goed. Met grote regelmaat worden willekeurige voorwerpen aan stalen balken gelast om op deze manier voldoende weerstand te bieden tegen loskomen van de stalen constructie en bijvoorbeeld een gegoten betonnen dekvloer. Er is niets mis met bovenstaande techniek, maar als het gaat om vastleggen van ontwerp en daar bijbehorende werkvolgorde en kwalificatie is het een ander verhaal.

Er bestaan bijvoorbeeld aanlaseinden in de vorm van deuvels met bepaalde staal kwaliteiten die eenvoudig aangebracht kunnen worden door stiftlastechniek. Dit proces is alom gekend door de grotere opdrachtgevers in de civiele sector en is vast gelegd in een norm, de EN-ISO 14555 welke beschrijft hoe het proces er uit hoort te zien en hoe te valideren. 

Door deze techniek door te voeren in de engineering fase en productie wordt een bepaalde standaard gehanteerd en een eenvoudige kwaliteitsborging gerealiseerd. Tevens kan de lasser worden gekwalificeerd binnen de EN-ISO 14732 om het hele pakket compleet te maken. 

Elektrolas heeft in de afgelopen tijd een aantal projecten gedraaid waar deze normen met succes zijn toegepast binnen een bedrijfscertificering volgens EN-ISO 1090 en 3834. Bij deze opdrachtgever werden in het verleden stukken betonstaal gelast aan de stalen constructie als verbinding tussen staal en beton, momenteel worden er deuvels gebruikt waarbij een 3.1 certificaat wordt afgegeven, de lasmethode ligt vast en de lasser is gecertificeerd. Zo is de cirkel rond. 

Wil je met ons van gedachte wisselen? Neem contact op via:
T: 0416-336777
E: info@elektrolas.com