Nut van helium en waterstof in beschermgas

21-03-2018Beschermgassen zijn nodig om tijdens het lassen het smeltbad, het toevoegmateriaal en de electrode te beschermen tegen de invloeden van de omringende lucht. Met de electrode wordt verstaan het toevoegmateriaal bij het MIG/ MAG lassen of de wolfram-electrode bij het TIG lassen. Zou de omringende lucht hier invloed op hebben, door de aanwezige zuurstof, dan zou dit vervelende gevolgen hebben voor zowel de electrode als de las zelf, onder andere verbranding en poreusiteit.

Bij alle gasboog-lasprocessen is, in 99% van alle gevallen, argon de basis of zelfs het hoofdbestandsdeel van beschermgas.

Afhankelijk van het proces en/of het materiaal kunnen er componenten aan het beschermgas worden toegevoegd. Dit kunnen zijn CO2, O2, He, N2,NO, H2.  Al deze componenten hebben hun eigen specifieke eigenschappen die van invloed zijn op het gehele lasproces. 

Deze invloeden kunnen zijn:
-    De lasboog
-    De druppelovergang
-    Het spatgedrag
-    Lassnelheid
-    De inbranding, zowel vorm als diepte.
-    Las-uiterlijk
-    Materiaal eigenschappen

Helium en/ of waterstof als toevoeging in een gasmengsel voor het lassen?
Wanneer neem je een mengsel met helium of waterstof? Voordat je een keuze maakt dien je allereerst te weten wat de eigenschappen van deze gassen zijn.

Helium:  
-    Is een inert gas, dus reageert met niets.
-    Ioniseert slecht, oftewel is een slechte elektrische geleider.
-    Is lichter dan lucht, dus geeft een minder goede gasbescherming.
-    Wordt steeds schaarser.
-    Relatief duur.
-    Verhoogt, zonder de parameters te veranderen, de boogspanning.

Waterstof:
-    Is een reducerend gas.
-    Is lichter dan lucht.
-    Is een brandbaar gas.
-    Wordt voor het lassen als component ingezet. 

Helium als toevoeging
Willen wij helium toevoegen aan ons beschermgas dan is de reden hiervoor duidelijk, namelijk meer HI oftewel meer warmte-inbreng. Zoals al eerder genoemd, verhoogt helium de boogspanning. Dit is uiteraard afhankelijk van het percentage dat wordt toegevoegd. Des te meer helium, des te meer warmte. Ook krijgt je bij gebruik van helium een stabielere lasboog hetgeen resulteerd in een diepere inbranding.                                                                                                                                          
Argon (CO2) - helium mengsels zullen voornamelijk worden ingezet bij het lassen van of dikke materialen of materialen met een hoge warmtegeleidingscoëfficiënt, zoals aluminium, koper en hun legeringen of bij staalsoorten waarbij men hoge lassnelheden wil realiseren. Veel gebruikte mengsels zijn:
 
TIG lassen MIG/ MAG lassen
ArHe 30/70 Sagox® He 30/ 8
ArHe 50/50 Sagox® He 10/ 2
ArHe 70/30 Sagox® He 30/ 2
ArHe11, 21 en 51 Sagox® 3K 

Het gebruik van ArHe ( CO2) mengsels kunnen dus beduidend meer voordelen bieden dan mengsels zonder helium.

Waterstof als toevoeging
Zoals al genoemd heeft waterstof een reducerende werking. Het bindt zich met eventuele verontreinigingen die een negatieve invloed hebben op het smeltbad. Bovendien maakt waterstof het smeltbad dunner vloeibaar en verlaagt het de oppervlakte spanning waardoor het een zeer mooie aanvloeiing geeft. Ook geeft het door de reducerende werking een blanker lasuiterlijk. Nog een prettige bijkomstigheid is dat waterstof de boog insnoert waardoor men een diepere inbranding krijgt en door een hogere boogenergie, de lassnelheid kan worden verhoogd.                                      
Let op: Men kan een Argon/waterstof mengsel niet bij alle materialen gebruiken.

Waterstof wordt niet alleen bij het lassen gebruikt maar ook als component bij de formeergassen. Het effect van waterstof bij formeren is de reducerende werking op verontreinigingen zoals o.a. de aanwezigheid van zuurstof. Bij het gebruik van formeergassen met een % waterstof van 10% of hoger, dient men het uitstromende formeergas af te fakkelen.

Gebruikte mengsels voor:
TIG lassen MAG lassen Formeren
ArW2, ArW5, ArW10 Sagox® K3W1 Formeergas 95/5
Tagonox 5   Formeergas 90/ 10


Bron: Jorien van Valen - Westfalen