Lasopleiding tot visueel lasinspecteur

08-01-2019

Om lasonvolkomenheden in een vroeg stadium te signaleren is het van belang om een juiste visuele inspectie uit te voeren, volgens de vastgestelde procedures. Om dat te kunnen doen dien je in het bezit te zijn van een VTw-2 certificaat.

Wil jij zelf in staat zijn om visueel werkstukken te kunnen beoordelen en zo al in een vroeg stadium problemen kunnen voorkomen? Eind januari start de opleiding Visueel lasinspecteur. De opleiding bestaat uit 10 lesavonden en voldoet aan alle eindtermen van de EN 473 / ISO 9712. 

Klik hier voor meer informatie over de opleiding of neem contact op met onze afdeling Scholing via 0416-235036 of lasschool@elektrolas.