Kwaliteit van laswerk borgen

24-02-2019

Om kwaliteit te garanderen worden door engineering of de tekenkamer vaak lassymbolen en lasnaadaanduidingen op de werktekeningen aangegeven. Meestal is er een voorman die het laswerk controleert op lasfouten en maatvoering. Waar niet altijd bij stilgestaan wordt, is dat de engineer een bepaald idee heeft bij de gekozen materialen en verbindingen. Het niet opvolgen van zijn specificaties kan behoorlijke gevolgen hebben voor de kwaliteit van de constructie.

Om te controleren of de uitvoering daadwerkelijk gedaan wordt volgens de opgestelde specificaties en normen is het uitvoeren van een kwaliteitscontrole, of in het Engels ook QC audit genaamd, aan te bevelen.
.

Kwaliteitscontrole / QC Audit

“Audit” klinkt meteen zo zwaar, maar het is niets meer dan een controle op afspraken die in een bedrijf zijn vastgelegd. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Afspraken verwijzen vaak naar procedures die intern gehanteerd worden en procedures verwijzen op hun beurt weer naar normen of wetgeving. Door het vastleggen van hetgeen er binnen een bedrijf gebeurt, is een controle hierop ook goed uitvoerbaar. 

De ISO 9001, EN 1090, EN ISO 3834 zijn normen waarin duidelijk wordt gemaakt wat vastgelegd en geregeld dient te worden. Als QC voer je regelmatig een audit uit, maar zelden een totale bedrijfsaudit. Het zijn vaak kleine controles op gedeeltes van een totaal kwaliteitssysteem.

Ben jij degene die bij een uitbesteding op pad wordt gestuurd en verantwoordelijk wordt gehouden voor de te verwachten kwaliteit. Dan is een pre audit altijd gerechtvaardigd. Een controle bij de toeleverancier zal het verschil kunnen maken voor wel of niet uitbesteden. Als we ons beperken tot het lastechnisch kwaliteitssysteem kun je met bundel 18 (normen voor het lassen) aardig uit de voeten. Voor je een toeleverancier op de vingers tikt dien je zelf natuurlijk op de hoogte te zijn van regels, normen en procedures. Met andere woorden ga goed voorbereid op pad.
 
Een opstapje voor de aanpak van een audit zou kunnen zijn:
1.  Controleer wat er is ingekocht.
2.  Bepaal van te voren wat je wil controleren.
3.  Controleer het bedrijf op kwaliteitssystemen.
4.  Doe zaken met de QA/QC manager.
5.  Vraag om de procedure voordat je de praktijk toetst.
6.  Maak aantekeningen en foto's en verwijs ernaar in je verslag.
7.  Bespreek je bevindingen, leg dit vast en maak nieuwe afspraken.
 Hier zijn vooraf afspraken over gemaakt.
 Maak een plan van aanpak.
 Bepaal wat je mag verwachten.
 Spreek dezelfde taal.
 Volg bij het toetsen hun procedure.
 Hiermee stel je bewijslast op.
 Overleg met je eigen QA/QC afdeling/inkoop.

Ben je op zoek naar handvaten? Wij kunnen je helpen met het opstellen van een kwaliteit controle plan (QCP) of een inspectie test plan (ITP).


Henk van der Veen
Lastechnisch adviseur Elektrolas
T: 06-18353894
E: henk@elektrolas.com