Elektrolas inspecteert, repareert en keurt alle merken lasapparatuur

30-04-2020

Alle lasapparatuur dient volgens de internationale norm NEN-EN-IEC 60974-4 veilig gekeurd te worden. Daarnaast dient op de lasapparatuur bij de bedrijven die gecertificeerd zijn voor EN 1090 ook verificatie uitgevoerd te worden volgens de NEN-EN-IEC 60974-14 norm.

Door middel van verificatie toon je aan dat een onderdeel van de lasapparatuur of een lassysteem overeenkomt met de gebruiksparameters voor die lasapparatuur of dat lassysteem.

Tevens schrijft de NEN-EN-IEC 60974-14 voor dat de machine vóór verificatie moet worden voorzien van de veiligheidskeuring. 

Dit houdt in:
  • Wanneer je een verificatie (NEN-EN-IEC 60974-14) wil laten uitvoeren zullen wij de machine eerst voorzien van onderhoud waarna wij de machine keuren volgens de NEN-EN-IEC 60974-4 en ten slotte de machine keuren volgens de verificatie NEN-EN-IEC 60974-14. 
  • Wanneer je de machine op veiligheid laat keuren (NEN-EN-IEC 60974-4) zullen wij de machine eerst voorzien van onderhoud. 
  • Na een onderhoudsbeurt aan jouw lasmachine zullen wij de machine op veiligheid keuren (NEN-EN-IEC 60974-4).
  • Na een reparatie waarbij de kappen werden gedemonteerd zullen wij de machine opnieuw keuren volgens de veiligheidskeuring (NEN-EN-IEC 60974-4)
  • Na een reparatie aan stroom voerende delen waarbij de kappen werden gedemonteerd zullen wij de machine opnieuw keuren volgens de veiligheidskeuring (NEN-EN-IEC 60974-4) en de verificatie (NEN-EN-IEC 60974-14) indien van toepassing is voor deze machine.

In het kort:
 
 Actie  Frequentie  Bijzonderhden
 Onderhoud  jaarlijks  
 Veiligheidskeuring  jaarlijks  Tevens na elke reparatie waarbij de kappen gedemonteerd worden.
 Verificatie

 
 jaarlijks

 
 Indien bedrijf EN1090 gecertificeerd is.
 Tevens na elke reparatie aan stroom voerende delen waarbij de kappen
 gedemonteerd werden.

Volgens de normen moeten de keuringen en het onderhoud uitgevoerd worden door opgeleid personeel. De monteurs van onze Servicedienst zijn geschoold door onze leveranciers EWM, Rehm en Hypertherm. Hierdoor zij zijn bevoegd om aan alle merken lasappartuur inspecties, reparaties en keuringen te verrichten. 


Wil je een keuring of onderhoud laten uitvoeren door onze Servicedienst? Laat ons contact met je opnemen.