Case study voor lasdata managementsysteem

10-07-2024

Het lasdata managementsysteem Xnet is ontwikkeld door de innovatieve Duitse lasmachinefabrikant EWM. Het bedrijf Bilfinger Noell maakt gebruik van Xnet en samen hebben ze een case study gemaakt. Deze is te bekijken in onderstaande video.

De case study is ook te lezen in dit Praxisrapport (EN).
Onder de video vind je meer uitleg over het lasdata managementsysteem.Documentatie tot op naadniveau
Traceerbaarheid en documentatie zijn typische modewoorden, vooral als het gaat om gecertificeerde componenten. Wie heeft wanneer welke naad gelast en met welke parameters? Al deze gegevens zijn nodig om te voldoen aan de documentatieverplichting, die echter vaak als te tijdrovend wordt ervaren. EWM Xnet biedt een oplossing en ondersteunt lascoördinatoren en lassers in hun dagelijkse werk - en doet nog veel meer.

De beginsituatie
Er zijn vaak enorme vellen papier met uitgebreide tabellen die heen en weer worden gestuurd tussen het kantoor van de lascoördinator en de productie in de lasserij. Lassers brengen de lasparameters over en de lascoördinator tekent ze na. Maar hoe snel kan er een typefout optreden bij het overbrengen van de lasparameters naar de papieren tabel? En is het echt zo gearchiveerd dat het op elk moment teruggevonden kan worden? De grootste nachtmerrie voor elke lascoördinator is immers wanneer er iets gebeurt, de bijbehorende documenten niet beschikbaar zijn.

De oplossing
EWM Xnet brengt alles samen wat nodig is voor de documentatie. Het begint met de WPS die moet worden aangemaakt. Naast de parameters kan ook de lasvolgorde worden gedefinieerd. Wanneer er gelast gaat worden, meldt de lasser zich aan via Xnet. Dit voldoet ook aan de documentatievereisten. De barcode die aan elke lasnaad wordt toegewezen, wordt gebruikt om de juiste parameters in te stellen op het apparaat. Dit zorgt voor een controleerbare kwaliteit. Alle gegevens kunnen op elk moment worden teruggevonden en ook achteraf worden geanalyseerd.

Het succes
Met de introductie van EWM Xnet verandert er van alles in het dagelijkse werk van een lascoördinator en tegelijkertijd verandert er weer helemaal niets. Natuurlijk verandert Xnet het werk zelf niet. Maar het wordt wel eenvoudiger, veiliger en efficiënter. De veilige en snelle toegang tot alle gegevens en de bijbehorende documenten is een grote hulp, vooral tijdens audits en in het geval van een garantieclaim. De extra registratie van verbruiksgegevens geeft je een gevoel voor het werkelijke gebruik en de kosten van de respectieve projecten. De conclusie: zwakke punten kunnen snel worden ontdekt en het potentieel kan worden benut.


Zou je zelf eens willen ervaren hoe het werkt?
We laten het je graag zien. Vraag een demo aan.