Lasplan schrijven én coördineren

Met behulp van onze lasplannen zijn twee container overslag kranen gereviseerd, twee "loadspredders" gebouwd met een capaciteit van 800mT en staat er een reparatieplan op papier voor onvolkomendheden uit laswerk van een robot die RVS last.

Met vier IWT'ers in huis beschikken we over heel veel kennis, we begeleiden en coördineren het hele project, we herkennen op de tekening waar problemen ontstaan en met onze vijf diensten kunnen we alles ondersteunen en daardoor snel schakelen.

Door vooraf een lasplan op te stellen:

  • Worden de eisen en wensen duidelijk voor alle betrokkenen.
  • Heeft het project een betere doorlooptijd.
  • Voorkom je de kans op fouten.
  • Borg je de kwaliteit.

We hebben al een aantal van dit soort lasplannen mogen schrijven en gecoördineerd tijdens de productie. Zo zijn er met behulp van een lasplan twee container overslag kranen gereviseerd, twee "loadspredders" gebouwd met een capaciteit van 800mT en staat er een reparatieplan op papier voor onvolkomendheden uit laswerk van een robot die RVS last.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit de praktijk die naar wens zijn uitgevoerd aan de hand van een lasplan. We komen graag bij je langs voor een stukje extra toelichting.