Kwalificeren van inleners

Uitzendbureaus en detacheerders zijn goed in het zoeken van mensen en contacten onderhouden met bedrijven die gebruik maken van flexibele vaklui. Maar als het gaat om lassers is de materie vrij complex. 
Voor een Nijmeegse detacheerder hebben we 9 lassers gekwalificeerd voor de bijna hoogst haalbare certificering binnen 3 dagen. In een aantal voorgaande gesprekken met zowel detacheerder als uitvoerder hebben we een scope van kwalificaties samengesteld en een datum in onze lasschool gepland. Buizen zijn besteld en de lassers hebben naar behoren de proef afgelegd.

Algemeen bekend is dat uitzendbureaus en detacheerders goed zijn in het zoeken van mensen en contacten onderhouden met bedrijven die gebruik maken van flexibele vaklui. Een minder sterk punt is het objectief beoordelen van kennis en kunde van de mensen die zich aanbieden binnen de techniek. Vaak komt men met de meest uiteenlopende kwalificaties en diploma’s.

Als het gaat om lassers is de materie vrij complex omtrent normen, geldigheidsgebieden en levensduur van lasserskwalificaties. Voor de meeste detacheerders is dit een grijs gebied en zijn ze geen goede gesprekspartner voor hun klant, het productiebedrijf, waardoor vaak mensen gestuurd worden en weer als onkundig weggestuurd worden met alle gevolgen van dien. Buiten de kosten die het met zich mee brengt stimuleert het de mensen zelf ook niet.

Voorkom een mismatch en laat ons door middel van een 'Proeve van Bekwaamheid' snel in kaart brengen of een lasser geschikt is voor een bepaald project. Zo heb je direct de juiste lasser op de juiste plek.