Lasrookbestrijding

Bij lasprocessen in de metaalindustie komt lasdamp of lasrook vrij. Lasrook is een gevarieerd mengsel van in de lucht zwevende gassen, dampen en fijne stofdeeltjes die vrijkomen bij lassen en aanverwante processen. Dit mengsel hangt af van de producten die worden gelast en het lasproces (zoals slijpen, snijden, schuren, thermisch snijden en gutsen). Lasrookdeeltjes zijn bij de productie kleiner dan 0.001 mm (1 μm). In de loop van de tijd worden deze echter groter omdat de deeltjes aan elkaar gaan kleven. Deze deeltjes kunnen dan oplopen dat een grootte van 1 tot 7 μm.

Lasrook komt vrij van: het smeldbad, toevoegmateriaal als electrode en draad, stoffen op het werkstuk zoals verf, ontvettingsmidden, vetten etc. en oppervlaktebehandelingen als menie, olie en primer. 

Voor hulp en advies bij het bepalen van de risico`s van lasrook en welke maatregelen je hiervoor kan nemen kun je terecht bij Elektrolas. 

Lasrook: schadelijk voor de gezondheid

Het inademen van lasrook is een van de grootste risico`s waar een lasser mee te maken heeft. Dit kan leiden tot directe symptomen en mogelijke schade op langer termijn.

Direct merkbare symptomen:
  • Duizeligheid.
  • Misselijkheid.
  • Hoofdpijn.
  • Keel, luchtwegen en oogirritaties.

Mogelijke schade op langer termijn:
  • Verschillende soorten kanker en longschade veroorzaken.
  • Schade aan het zenuwstelsel, nierschade en maagzweren toebrengen.
  • Afwijkende longfunctie. Hierbij kan je denken aan COPD en astma.
 
Het is dan ook van groot belang voor de gezondheid van je medewerkers dat er voldoende maatregelen worden genomen.

 
lasrook-lasser
lasrookafzuiging

Lasrook wetgeving

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staat beschreven dat de werkgever de verplichting heeft om blootstelling aan lasrook beoordelen.
 
Lasrook kan als mengsel van ongedefinieerde samenstelling worden beschouwd in het kader van een risico-inventarisatie. Hiervoor geldt een wettelijke grenswaarde van 1 mg/m3 voor een 8-urige werkdag. De werkgever is verplicht om het vrijkomen van lasrook tot het minimum te beperken. Zonder de juiste maatregelen kan deze grenswaarde al snel worden overschreven.
 
In lasrook kunnen bijzondere componenten voorkomen zoals metalen, waarvoor specifieke grenswaarden vastgesteld zijn. Met name voor laswerkzaamheden aan roestvast staal en duplex bestaat de kans dat het kankerverwekkende zeswaardig chroom (chroom-VI) ontstaat. Hierdoor is de grendwaarde verlaagd naar 1 μg/m3.

 

Maatregelen tegen lasrook

Er bestaan verschillende maatregelen om de blootstelling aan lasrook te verlangen. Hierbij kan je onderscheid maken  tussen maatregelen op werkplekniveau en op werkruimteniveau.
 
Bij voorkeur worden bronmaatregelen ingezet, waarbij het vrijkomen van lasrook in de (werk)atmosfeer wordt voorkomen. Het is bewezen dat dit de effectiefste en efficienste methode is om las- en soortgelijke dampen op te vangen en af te voeren. Een lasrookafzuigtoorts wordt gezien als één van de betere oplossingen hiervoor. Uit onderzoek is gebleken dat de afzuigtoorts 95% van de lasrook verwijdert, waardoor de lasser een veel gezondere werkplek krijgt en zijn of haar gezondheid beschermd wordt. Tevens wordt de laskwaliteit niet aangepast.
 
Daarnaast kan je denken aan ruimtelijke bestrijding van lasrook. Hierbij wordt er vanuit een centraal punt in de hal, zonder brondafzuiging, de lasrook onder controlere gehouden. Hierbij kan je denken aan filtertorens. 

Ten slotte kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingezet. Hieronder in een ander hoofdstuk meer.
afzuigtoorts-lasrook
.

Wat kan Elektrolas hierin voor je betekenen?

Om te bepalen of je bedrijf aan de eisen voldoet is meten de enige juiste oplossing. Op verzoek van klanten helpen wij bedrijven met een meting van de (vervuilde) lucht in de bedrijfshal. We adviseren hoe je aan de eisen van de arbodienst kunt voldoen, mocht er een overschrijding zijn van de MAC-waarde. Uiteraard is het voor de arbodienst een grote pré als jouw bedrijf kan aantonen dat het serieus werk heeft gemaakt om werk- en luchtkwaliteit voor de werknemers en bedrijfsruimte te waarborgen.
 
Elektrolas biedt diverse oplossingen voor het afzuigen en filteren van de lasrook. Afhankelijk van de toepassing of ruimte kan er gekozen worden om de lasrook bij de bron af te zuigen of door ruimtelijke afzuiging. Zo kan er gebruik worden gemaakt van mobiele units of een compleet stationair afzuigsysteem.

De veiligheid van jouw laswerkplaats verbeteren?

Heb jij een vraagstuk op het gebied van veiligheid? Wij delen graag onze expertise zodat je aan alle veiligheidseisen kan voldoen. Bel, mail of laat een terugbelverzoek achter. Onze veiligheidsexpert Denny helpt je graag verder!
denny-veiligheidsexpert
.