EN 1090 / ISO 3834 kwaliteitsmanagementsystemen

Sinds 1 juli 2014 is de norm EN 1090 wettelijk van kracht. Dit betekent dat het verplicht is om zowel staal- en aluminiumconstructies als de onderdelen hiervan, van een CE markering te voorzien. Een CE markering is een verklaring van de fabrikant dat de producten voldoen aan alle constructieve eisen die in de bijbehorende productnormen(en) gesteld worden. De CE markering geeft aan dat het product voldoen aan de daarvoor geldende EG richtlijnen. 

Elektrolas ondersteunt je in dit traject
We zorgen ervoor dat je kwaliteit kunt aantonen, je laswerk regelmatig gecontroleerd wordt en belangrijke gegevens veilig worden opgeslagen. Certificatie van je kwaliteitssysteem is een omvangrijk traject, waarin we je graag geheel of gedeeltelijk begeleiden. Dit doen we volgens NEN-EN ISO 3834. Dit is een laskwalificatiesysteem waarmee een organisatie kan aantonen de kwaliteitseisen van laswerkzaamheden te borgen. 

Het werkt als volgt:
1. Inventarisatie: 
    We komen langs en bekijken welke acties er nodig zijn om te komen tot een kwaliteitsmanagementsysteem. 

2. Mogelijke acties (afhankelijk van de inventarisatie):
  • FPC kwaliteitshandboek, met daarin het conserveringsplan en keurings- en beproevingsplan. 
  • Lasmethodebeschrijvingen (WPS) volgens EN-ISO 15609.
  • Lasbenodigdheden met 3.1 certificaat.
  • Keuren en kalibreren van lasapparatuur volgens EN-ISO 50504. 
  • Lasser- en lasmethodekwalificaties (LK en LMK) behalen volgens EN-ISO 9606, EN-ISO 14732:2013, EN-ISO 15610 tot en met EN-ISO 15614-1.
  • Abonnementservice lascoördinator (SLA). Het hele jaar ondersteuning door inzet van één van onze IWT-ers.

3. Certificering: 
    Een externe audit boordeelt het kwaliteitsbeheersingssysteem. Na goedkeuring ga je via de nieuwe procedures aan
    de slag.

Wil je meer informatie? Aarzel niet en neem contact met ons op via 0416-336777 of info@elektrolas.com.
Lees meer over de EN 1090 en ISO 3834.